SCADA-automatisering voor Waterschap Vallei en Veluwe

Vallei en Veluwe en ICT Group (ICT) hebben op 11 juli een contract ondertekend voor het project c.

De opdracht betreft de standaardisatie van de SCADA-systemen van het waterschap voor 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s), 87 rioolgemalen en diverse koppelingen met ca. 18 verschillende externe gegevensbronnen. Iedere gebruiker krijgt op meerdere devices in verschillende layouts op het juiste moment de meest relevante informatie.

Het waterschap Vallei en Veluwe heeft door middel van een Best Value Aanbesteding gezocht naar een partij die beschikt over de benodigde aantoonbare expertise om de ‘SCADA standaardisatie’ te leveren en binnen budget en planning de overeengekomen kwaliteit zou leveren binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden. ICT kwam als beste uit de bus, aangezien zij in de afgelopen jaren bij een groot aantal waterschappen verantwoordelijk is geweest voor de succesvolle oplevering van diverse standaardisatieprojecten. Daarnaast was van belang dat ICT als gecertificeerde Wonderware-partner beschikt over een groot aantal gecertificeerde Wonderware-professionals.

De voorbereiding, selectie en concretisering zijn inmiddels afgerond zodat gestart kan worden met de uitvoering. Opleverdatum is eind 2022. Deze opdracht is de bekroning op het voorbereidende werk dat de afgelopen maanden door Waterschap Vallei en Veluwe en ICT Group is verricht.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter