Categorie

Blogs en columns

Expters geven hun visies op EIM in brede zin des woords. Bijdragen zijn welkom op redactie@vipdoc.nl

Digitale transformatie verandert content management

Digitale transformatie belooft alles te veranderen. Toepassing van IT-oplossingen in nog meer aspecten van het dagelijkse zaken- en mensenleven. ‘Easy’ is hierbij het keyword. Zo moest je 'vroeger' bellen om een…

Rome is niet in één dag gebouwd

De afgelopen jaren heb ik mij beziggehouden met de inrichting van één centraal digitaal archief voor een grote financiële instelling. Dit is een traject van de lange adem. Archieven zijn immers per definitie historie en…

Terugblik op 10 jaar Factuurcongres in Nederland

Op 13 april jongstleden organiseerde Heliview Conferences & Training weer het jaarlijks terugkerende Factuurcongres. Dit jaar was de eer aan De Doelen ICC in Rotterdam om het congres te huisvesten. Een editie met een…

Samenwerken in plaats van tegenwerken

Rob Tolstra is CEO en oprichter van go2UBL. Hij heeft 14 jaar in de accountancybranche gewerkt, waarvan 7 jaar als partner van een middelgroot MKB-kantoor. Met een sterke interesse in de mogelijkheden van ICT in…

Het opruimen van de garage

Enkele jaren geleden heb ik mij beziggehouden met de inrichting van één archief met klant/product-documenten voor een grote financiële organisatie. In een variëteit van rollen, eerst als ontwerper, consultant en business…

DCM Awards zet de markt in het zonnetje

Het is de klant die indirect zelfs de CEO van een organisatie kan ontslaan. Dit door geen producten of diensten van de betreffende organisatie meer te kopen of te gebruiken. Het is ook de CEO die dit kan voorkomen door…