Categorie

Blogs en columns

Expters geven hun visies op EIM in brede zin des woords. Bijdragen zijn welkom op redactie@vipdoc.nl

Grote veranderingen in onze digitale wereld aanstaande

Ik las recentelijk een document dat ik in 1987 heb geschreven. De aanleiding was dat mijn toenmalige werkgever een Personal Computer (PC) privé project op basis van een Tulip Compact 2 computer was gestart, waar geen…

De customer experience: alleen leuk voor de bühne?

Als het gaat om klantcontact, durf ik mijzelf een kritische consument te noemen die veel waarde hecht aan een heldere en efficiënte communicatie. In de praktijk merk ik echter dat veel organisaties moeite hebben om…

Mogen wij uw verhaal vertellen?

Ben u informatiemanager, marketingmanager of salesmanager op het gebied van information management en heeft u een geweldig verhaal te vertellen over een probleem dat door uw organisatie is opgelost bij een van uw…

Digitale transformatie verandert content management

Digitale transformatie belooft alles te veranderen. Toepassing van IT-oplossingen in nog meer aspecten van het dagelijkse zaken- en mensenleven. ‘Easy’ is hierbij het keyword. Zo moest je 'vroeger' bellen om een…

Rome is niet in één dag gebouwd

De afgelopen jaren heb ik mij beziggehouden met de inrichting van één centraal digitaal archief voor een grote financiële instelling. Dit is een traject van de lange adem. Archieven zijn immers per definitie historie en…

Terugblik op 10 jaar Factuurcongres in Nederland

Op 13 april jongstleden organiseerde Heliview Conferences & Training weer het jaarlijks terugkerende Factuurcongres. Dit jaar was de eer aan De Doelen ICC in Rotterdam om het congres te huisvesten. Een editie met een…