Categorie

Blogs en columns

Expters geven hun visies op EIM in brede zin des woords. Bijdragen zijn welkom op redactie@vipdoc.nl

Waar ligt de toegevoegde waarde van een overheid?

Waarde creëren voor je klanten of achterban is cruciaal voor elke onderneming of organisatie. Maar hoe zit dat met een overheidsorganisatie? Wat is eigenlijk die toegevoegde waarde van de overheid? De…

Van factuur tot debiteurenbeheer

In de twee jaar dat ik productmanager ben bij PostNL heb ik de ontwikkeling van documentstromen tussen bedrijven razendsnel zien veranderen, vooral door de digitalisering. Bedrijven investeren in een…

Meer weten is meer investeren

Meten is weten. Het is de kreet die we in VIP heel vaak hebben opgevoerd. Hoe meer je weet, hoe beter de beslissingen zijn die we nemen. Hoe meer informatie je hebt over de geschiedenis van een klant,…

Kopje onder voor de griffier?

De afgelopen jaren zien we een verschuiving van taken en bevoegdheden van de centrale naar de decentrale overheid, met als recent voorbeeld het zorgdomein. Het gemeentebestuur ontwikkelt hiervoor…

Daadkrachtig besturen begint bij uniformiteit

Elke gemeente is uniek en heeft een eigen identiteit. Dit komt vooral door haar historie, grootte en ligging in het land. Toch doen gemeenten uiteindelijk hetzelfde: ze zorgen voor een leefbare…