Colofon / Contact

Contact

Administratie & klantenservice voor (vroegere) abonnees

Vipdoc is vanaf 1 juni 2020 vrij toegankelijk voor iedereen, dus een abonnement afsluiten is niet meer nodig. Heeft u vragen over uw oude abonnement, neem dan svp contact op met Abonnementenland.

Uw input

Wij zijn op zoek naar professionals die eenmalig of periodiek bijdragen willen leveren aan deze site, met bijvoorbeeld informatieve artikelen, blogs of case studies. Ook uw relevante persberichten zijn welkom. U kunt mailen naar redactie@vipdoc.nl

Auteursrechten

Op het beeldmateriaal en de teksten van de website berusten auteursrechten. Niets uit deze uitgave/website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Wel stellen wij verwijzingen en links naar onze site op prijs.