XPlor NL gooit de handdoek in de ring

Geen zinvolle toekomst meer mogelijk voor de vereniging

De leden van Xplor Nederland hebben in twee Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen op 7 februari en 5 maart jl. besloten de vereniging te ontbinden en het batig saldo in te zetten voor het borgen van de EDP-certificering.

In het algemeen komt de behoefte aan traditionele domein/brancheverenigingen onder druk. Voor een deel wordt dat veroorzaakt door de mogelijkheden die de hedendaagse digitale community biedt. Anderzijds zijn mede door de gewijzigde maatschappelijke situatie vrijwillige taken minder vanzelfsprekend geworden en steeds moeilijker vervulbaar. Aan deze algemene trend lijkt ook de Vereniging Xplor Nederland niet te kunnen ontsnappen.

Het langzaam uitfaseren van het traditionele domein dat leden in de vereniging aan elkaar bond doet wellicht een extra duit in het zakje. Daarnaast is gebleken dat ondanks de in 2017 herijkte strategie nieuwe leden en sponsoren niet of nauwelijks meer zijn te interesseren in de vereniging. Het aantal leden is in 2018 met 15% sterk teruggelopen.

De leden brengen en halen nauwelijks meer iets binnen het netwerk van Xplor Nederland. De belangstelling voor de georganiseerde evenementen in 2017 en 2018 was kwalitatief en kwantitatief ver onder de maat. Al met al dreigde de vereniging in financieel (te) zwaar weer te komen.

Toen reeds medio 2018 deze ontwikkeling zich begon af te tekenen heeft het bestuur zich gebogen over de toekomst van de vereniging. Waar mogelijk werden verplichtingen geflexibiliseerd.

In het najaar vatte de overtuiging steeds meer post dat er geen zinvolle toekomst meer was voor de vereniging en dat een ongewijzigde koers tot een financieel debacle zou leiden.

Het bestuur besloot in januari 2019 een Bijzondere Ledenvergadering bijeen te roepen en de leden voor te stellen de vereniging te ontbinden en de EDP-certificering veilig te stellen.

De Stichting Xplor Nederland Evenementen die voor de Vereniging Xplor Nederland de evenementen organiseert wordt omgezet naar een stichting die borging van de EDP-certificering veiligstelt en de EDP-certificering voor de Nederlandstalige markt toekomstbestendig maakt.

Over Stichting Xplor Nederland Certificeringen

De Stichting Xplor Nederland Certificeringen heeft ten doel het ondersteunen en borgen van EDP- en andere certificeringen binnen het vakgebied van de communicatieprofessional. Per jaar organiseren we minimaal twee fysieke bijeenkomsten (voorzomer en eindejaar) waarin we veel ruimte bieden om te netwerken. Daarnaast hebben wij de ambitie om gedurende het jaar bijeenkomsten te organiseren met presentaties over actuele onderwerpen. Deze bijeenkomsten bieden uitstekende mogelijkheden om kennis op te bouwen en collega’s uit het vak te leren kennen.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter