Social business as usual voor Kentalis

De stichting Koninklijke Kentalis zet zich in voor de ondersteuning van mensen die slechthorend of doof zijn en mensen met een taalontwikkelingsstoornis of doofblindheid. Kentalis wilde het makkelijker maken voor haar 5000 medewerkers om kennis te vinden en te delen. Motion10 bouwde samen met Kentalis een nieuw sociaal intranet op SharePoint 2013.

De mensen van Kentalis doen hun werk op reguliere scholen, 20 eigen scholen, 80 zorg- en diagnostieklocaties en in 6 audiologische centra. Sommige leerlingen en cliënten hebben ook een verstandelijke beperking, of motorische of psychiatrische problemen. Lisanne Walles-Coumans, adviseur interne communicatie bij Kentalis, legt uit dat dat medewerkers meer regie dienden te krijgen op de overload aan informatie en nieuws. “We wilden toe naar een sitautie waarin zij beter zelf kunnen selecteren wat relevant voor hen is. Ten tweede wilden we dat mensen sneller en beter hun collega’s kunnen vinden. En stimuleren en faciliteren dat ze kennisdelen tot op de werkvloer.”

Flexibel

Kentalis vroeg verschillende partijen hoe ze dit zouden oppakken. Lisanne Walles-Coumans: “Motion10 is het geworden in verband met de prijs, maar ook de scrum-aanpak. Hierbij kun je tussentijds aanpassen op veranderende behoeften en wensen. En daarbij het samen bouwen, klant en leverancier. Ik kon alles gewoon ontwikkeld zien worden.”

Mobiel

Het nieuwe intranet van Kentalis wordt gebruikt om kennis te delen met collega’s en om persoonlijk te filteren op informatie en nieuws. 1600 mensen volgen hun Yammer feeds, 300 mensen delen actief kennis via het platform. Het intranet is ook goed te benaderen en te gebruiken via mobiele apparaten.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter