Kopje onder voor de griffier?

Griffiers concluderen steeds vaker dat hun werkwijze inefficiënt en achterhaald is.

De afgelopen jaren zien we een verschuiving van taken en bevoegdheden van de centrale naar de decentrale overheid, met als recent voorbeeld het zorgdomein. Het gemeentebestuur ontwikkelt hiervoor beleid op basis van de kaders gesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.

Om deze controlerende taken goed uit te kunnen voeren, dient de gemeenteraad tijdig over alle benodigde informatie te beschikken. Het is aan de raadsgriffier om in die informatiebehoefte te voorzien. Want dankzij die informatie kunnen raadsleden de juiste vragen stellen, de juiste afwegingen maken en uiteindelijk de juiste beslissingen nemen.

Nu het takenpakket van de ra...

De rest van deze pagina is alleen beschikbaar voor abonnees ...

Log hieronder in als u een account heeft. Geen account? Neem dan vrijblijvend een gratis proefabonnement van 1 week, of bekijk de collectie open artikelen.

Anderen lazen ook