Categorie

Blogs en columns

Expters geven hun visies op EIM in brede zin des woords. Bijdragen zijn welkom op redactie@vipdoc.nl

Meer weten is meer investeren

Meten is weten. Het is de kreet die we in VIP heel vaak hebben opgevoerd. Hoe meer je weet, hoe beter de beslissingen zijn die we nemen. Hoe meer informatie je hebt over de geschiedenis van een klant, hoe beter je…

Van een zaaksysteem (alleen) word je niet klantgericht

Er ligt vandaag een brief in de brievenbus van de Belastingdienst. De blauwe envelop, die toch elke keer weer wat bijzondere gevoelens oproept, bevat deze keer een wat positievere mededeling: “U krijgt geld van ons…

Kopje onder voor de griffier?

De afgelopen jaren zien we een verschuiving van taken en bevoegdheden van de centrale naar de decentrale overheid, met als recent voorbeeld het zorgdomein. Het gemeentebestuur ontwikkelt hiervoor beleid op basis van de…

Daadkrachtig besturen begint bij uniformiteit

Elke gemeente is uniek en heeft een eigen identiteit. Dit komt vooral door haar historie, grootte en ligging in het land. Toch doen gemeenten uiteindelijk hetzelfde: ze zorgen voor een leefbare samenleving en alles wat…