Veenman komt met Geo-Sync voor bundeling van geo-informatie

In samenwerking met softwareontwikkelaar Acanthis en AGEL, expert op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen

Rotterdam, 5 maart 2019 – Veenman heeft samen met AGEL Adviseurs en Acanthis de software-oplossing Geo-Sync ontwikkeld. Deze oplossing haalt uit geo-informatie alle relevante documenten met de meest recente versies op en voegt die samen. Deze bundeling vormt het fundament voor juiste, op volledige informatie gebaseerde besluiten, adviezen en vergunningen. Gebruikers verliezen geen tijd meer met ellenlange zoektochten naar relevante en actuele documentatie.

Alles om ons heen, van wat op de grond staat tot wat zich onder en boven de grond bevindt, wordt digitaal vastgelegd in allerlei verschillende data-archieven en talloze applicaties die met deze data werken. De overheid zou graag van al die registraties één geheel maken: één vastgoed-objectregistratie van en voor de omgeving. Maar dit is nog niet zo eenvoudig vanwege het gebruik van een breed scala aan GIS-applicaties, viewers, rapportagetools, tekenprogramma’s en algemene kantoortoepassingen zoals Office. Bovendien is er geen standaard beschikbaar voor de GIS-informatie die overheidsinstellingen, bedrijven en adviseurs genereren.

Wilco van Bezooijen, Managing Director van Veenman: “Tot nu toe moesten mensen zelf op zoek naar verspreid opgeslagen geo-informatie, langs talloze loketten van gemeenten, provincies en waterschappen. Het was daarom niet of nauwelijks mogelijk om dit soort documentatie snel en volledig te verzamelen. Geo-Sync maakt dat nu voor het eerst wél mogelijk. Locatiegegevens zullen in de nabije toekomst een veel centralere rol krijgen bij het archiveringsproces dan tot op heden het geval is. De Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt vereist koppelingen van data, gebaseerd op locaties om te kunnen bepalen wat wel en wat niet kan. Met Geo-Sync spelen we hier nu al op in.”

Remco van Dessel, Directeur AGEL adviseurs: “Niet alleen de overheid zelf, maar ook het bedrijfsleven en de burgers hebben belang bij het zo gemakkelijk mogelijk terugvinden van de juiste geo-informatie en geo-documenten. In een snel digitaliserende wereld draait het immers om een snelle, accurate en up-to-date informatievoorziening. Veenman, Acanthis en AGEL hebben een oplossing ontwikkeld om in het complexe GIS-landschap geo-informatie en geo-documenten veel sneller bij elkaar te brengen. Hoe meer registrerende organisaties hun registratie hiervoor openstellen, hoe effectiever Geo-Sync werkt. We verwachten dat dit snel zal gebeuren, want overheid, bedrijfsleven en burgers zullen direct grote voordelen van Geo-Sync ondervinden.”

Geo-Sync gaat uit van de digitale brondocumenten die betrekking hebben op de plek ‘in de omgeving’, in plaats van informatie per object (zaken) en per subject (personen). Geo-Sync kan deze documenten automatisch uit de verschillende registraties halen, ongeacht met welke toepassing de GIS-informatie tot stand is gekomen. Op basis van deze documenten kunnen beslissingen worden genomen of kan advies worden gegeven over een bepaalde locatie met alle bouwwerken die daar zijn.

Een bijzonder pluspunt is dat de registrerende organisatie gewoon kan blijven werken zoals ze gewend is. Bovendien is het laatste versieniveau gegarandeerd, waar voorheen een deel van de informatie alweer verouderd kon zijn op het moment dat alles uiteindelijk verzameld was.

Prijzen

Het prijsmodel van Geo-Sync is voor non-profit organisaties gebaseerd op een prijs per maand per inwoner (voor gemeenten) of gebruiker (voor bijvoorbeeld waterschappen of veiligheidsregio’s) vanaf € 0,04. Voor profit-organisaties is Geo-Sync beschikbaar vanaf ongeveer € 2.000,- per maand, afhankelijk van het aantal gebruikers.

Over Veenman

Veenman is een IT kennis- en implementatiepartner die organisaties helpt te beschikken over de juiste informatie in de voor hen meest geschikte vorm voor een optimale, veilige en duurzame bedrijfsvoering. Veenman levert daarvoor hardware- en softwareoplossingen op het gebied van informatielogistiek, managed print services en audiovisuele communicatie.

Naast het hoofdkantoor in Rotterdam heeft Veenman vestigingen in Breukelen, Zwolle en Venray. De onderneming maakt deel uit van Xerox Corporation. Voor meer informatie: https://www.veenman.nl.

 

 

 

 

 

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter