Grote veranderingen in onze digitale wereld aanstaande

Nieuwe artikelenreeks van Hans Dickerscheid

Ik las recentelijk een document dat ik in 1987 heb geschreven. De aanleiding was dat mijn toenmalige werkgever een Personal Computer (PC) privé project op basis van een Tulip Compact 2 computer was gestart, waar geen enkele collega aan mee wilde doen. Waarom niet? Er was grote onduidelijkheid wat zo’n pc voor hen zou betekenen en waarom zou men er salaris voor inleveren?

Ik vond het zo jammer dat mijn collega’s zo’n mooie kans lieten liggen dat ik op eigen initiatief een document schreef wat hen bij hun beslissing kon helpen. Ik legde uit hoe zo’n apparaat werkte, maar vooral ook waarom het opdoen van kennis en ervaring met een pc zo belangrijk was. Ik schetste een toekomst en deed voorspellingen wat de pc teweeg zou brengen. Het zou veranderingen in onze manier van werken en het uitwisselen van informatie teweegbrengen en iedereen zou daar persoonlijk mee te maken krijgen.

Iedere collega die in mijn document geïnteresseerd was kreeg een kopie. De directie kreeg ook een exemplaar onder ogen. Ik moest bij de directeur komen en deze vroeg me het document aan alle collega’s te verstrekken. Op basis van het geschetste toekomstbeeld deed ineens 95% van alle collega’s mee aan het pc-privéplan.

Een bijkomend voordeel was dat het document in Nederland op allerlei onverwachte plaatsen op popte. Zo vernam ik dat het ook bij grote overheidsinstellingen was verspreid.

Het leuke is dat je na 30 jaar kunt zeggen dat alle voorspellingen ook daadwerkelijk zijn uitgekomen. Onderstaand het slot van dat artikel. Vergeet niet, het was toen 1987. De laatste zin geldt overigens nog steeds en blijft uitermate belangrijk.

Voorspellingen over technologische ontwikkelingen

In 2000 heb ik een workshop gegeven aan de Business School van Maastricht, waarbij ik studenten meenam in de ontwikkelingen waar ze binnenkort mee te maken zouden krijgen. Zo vertelde ik dat de mobiele telefoon zou uitgroeien toen een medium waarmee je altijd en overal toegang zou hebben tot alle informatie. De leerlingen keken me met ongeloof aan. Het zal duidelijk zijn dat deze voorspelling met de komst van de smartphone is uitgekomen.

In 2005 heb ik bij een presentatie op een Xplor-congres de veranderingen op het document managementvlak en over communicatievormen in het bijzonder besproken. Ik voorspelde een aantal zaken die binnen 10 jaar het output- en het communicatievakgebied zouden beïnvloeden. Voorbeelden waren: compositietools die geschikt zouden zijn voor alle vormen van outputgeneratie (batch, on-demand en interactief), de opkomst van ‘white paper factory’-oplossingen, de grote groei van inkjettechnologie en de doodsteek voor offset. Nu, 12 jaar later, kunnen we stellen dat ook deze ontwikkelingen grote gevolgen hebben voor onze markt.

Sinds 2012 ben ik docent en neem ik mijn leerlingen mee in de veranderingen die op stapel staan in het Enterprise Information Management (EIM) vakgebied. Dit is het vakgebied dat zich bezighoudt met de digitale transformatie tussen alle inkomende communicatiekanalen naar één digitale interne werkwijze; het digitaal intern afhandelen van bedrijfsprocessen waarbij men deze via ‘straight through processing’ af wil handelen; van digitale opslag en raadpleging van data en documenten waarbij het resultaat van het digitale bedrijfsproces met de klant gecommuniceerd moet worden op de wijze en het medium zoals de klant dit wenst. Elk jaar kwam er wel weer iets nieuws bij, zodat ik de trainingen continue aan moest passen.

Nu vraagt u zich misschien af: waarom deze lange inleiding?

UnitedXperts

In januari 2017 ben ik samen met mijn compagnon Benedict Böhm de Enterprise Information Management community UnitedXperts gestart waarmee we zelfstandig professionals, opdrachtgevers en leveranciers uit dit vakgebied bij elkaar brengen. We willen samen met hen de aanstaande veranderingen zo goed mogelijk voorbereiden, zodat we in staat zijn de veranderingen te begeleiden en technisch mogelijk te maken.

Het is nu oktober 2017 en weer staan grote veranderingen voor de deur. De manier waarop wij zaken doen; de manier waarop we met elkaar communiceren en aanstaande nieuwe technologieën zullen ons leven ingrijpend veranderen. De digitale wereld 1.0, zoals we die de afgelopen 30 jaar hebben leren kennen, gaat op zijn kop en we krijgen een 2.0 variant. Dus wat gaat er de komende 10 jaar allemaal gebeuren?

Het lijkt me dan ook nuttig mijn lezers mee te nemen in wat er allemaal op stapel staat en welke veranderingen op ons afkomen. Hierbij put ik uit mijn 35 jaar praktijkervaring en uit het feit dat ik regelmatig aan de vooravond heb gestaan van veranderingen die nu achter ons liggen. Al die keren heb ik technologische ontwikkelingen en de gevolgen ervan gekoppeld aan veranderingen voor de mens, processen en communicatie.

Artikelenreeks

Daarnaast vind ik het ontzettend leuk jullie middels een artikelenreeks mijn ervaringen, mijn observaties en ook mijn voorspellingen met jullie te delen. Ik hoop je ermee in staat te stellen je beter op komende veranderingen voor te bereiden.

Ik ga voor jullie een artikelenreeks schrijven waarbij ik elke maand één topic beet zal beetpakken. Ik zal dat topic dan verder uitdiepen en aangeven wat die verandering voor je eigen thuisfront en voor je werkomgeving zal betekenen.

Eigenlijk is dit voor mij een herhaling van de aanpak zoals ik die in 1987 bij mijn toenmalige collega’s heb toegepast. Die collega’s zijn er denk ik beter van geworden en het bedrijf zelf heeft het ook geen windeieren gelegd. Het toepassen van automatisering in hun mechanische wereld verliep daarna namelijk heel snel.

Een aantal te behandelen topics zal zijn:

 • Customer Communication Management: Wat zal de volgende stap in communicatie en de processen bij de bedrijven zijn?
 • Inputmanagement: Wat zijn de aanstaande veranderingen die hier op til staan?
 • Robotisering: Zit er straks een stuk blik te werken aan administratieve processen of niet?
 • Blockchain: Een nieuwe manier van werken of een Block geketend aan je been?
 • Customer Experience: Hoe nieuw is deze benaderingswijze en manier van denken werkelijk?
 • Security en Risk management: Hoe veilig zijn we nog op de digitale snelweg?
 • Compliancy: Wat betekent die AVG voor ons en onze processen?
 • Software: Gaan we nog softwarepakketten kopen of gaat die wereld op zijn kop?
 • Hardware: Moeten we hier zelf nog in gaan investeren?
 • Autonoom rijden en werken: Hoe gaat dat zich allemaal verder ontwikkelen en is dat een goede of slechte ontwikkeling?
 • Artificial Intelligence. Wordt de computer slimmer dan de mens en zijn er nu wel of geen gevaren aan verbonden?
 • 3D-print: Kunnen we straks thuis zelf eenvoudig zelf fysieke dingen maken?
 • Augmented Reality: Is onze wereld straks nog wel zoals die nu lijkt?
 • Nog vele andere topics zullen volgen.

Help je mee?

Hans Dickerscheid
Hans Dickerscheid
Een voordeel van communiceren in blogvorm is dat het bereik via de social media enorm groot is. Vind je mijn artikelen leuk, deel ze dan op social media. Heb je opmerkingen, aanvullingen of bijvoorbeeld verzoeken om bepaalde topics te behandelen, stuur dan een persoonlijk bericht naar hans.dickerscheid@unitedxperts.nl

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter