Brief van de aanstaande voorzitter Xplor, Wim Ledder

Aan de leden van Xplor:

Wim Ledder
Wim Ledder

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Xplor Nederland op 6 april as. stelt het bestuur u voor om mij als voorzitter te benoemen. Graag richt ik me nu al persoonlijk tot u. Graag vertrouw ik erop dat u op 6 april mijn kandidatuur ondersteunt. Mocht u mij nog niet kennen dan verwijs ik graag naar m’n Linkedin-profiel. Sinds medio januari oriënteer ik me met het bestuur op de toekomst van Xplor Nederland.

Er wordt hard gewerkt aan een herijking van de strategie, waarvan ik de hoofdlijnen op 6 april presenteer. Denk daarbij aan een nieuwe visie, missie en strategie. Daar horen ook doelstelling, (markt)segment en positionering bij en de middelen en methoden waarmee we de toekomst van Xplor Nederland willen borgen.

Uw betrokkenheid bij het proces van herijking is van groot belang. We zullen medio dit jaar de nieuwe strategie aan u voorstellen en met uw instemming starten met de operationalisering en realisatie. Zie onderstaand tijdschema.

Stap1

  • Week 3-8: Absorberen, inventariseren met bestuursleden
  • Week 8-12: Opstellen 1e concept herijking strategie
  • Week 12: Vaststellen 1e concept herijking strategie tijdens bestuursvergadering van 22 maart 2017
  • Week 12-14: Uitwerken 1e concept t.b.v. presentatie tijdens ALV van 6 april 2017

Stap 2

  • Week 14-23: Deep dive met bestuursleden en leden met afsluiting in workshop
  • Week 23-25: Uitwerken definitief plan herijking strategie
  • Week 25: Vaststellen definitief plan in bestuursvergadering van 21 juni 2017

Stap 3

  • Week 25-36: Goedkeuring door Xplor-leden + operationaliseren herijking strategie
  • Week 36-40: Nazorg en uitloop

Stap 4

  • Week 40: Start realisatie herijking strategie

Tijdens de ALV staat er nog meer te gebeuren. We nemen op hun verzoek spijtig genoeg afscheid van de bestuursleden Sander Sondaal en Hans Dickerscheid. Sander verlaat ons omdat Ricoh de sponsoring van Xplor Nederland beëindigt en Hans wil de schijn van belangenverstrengeling met zijn nieuwe bedrijf voorkomen.

Ik hoop u tijdens de ALV en de voorjaarsbijeenkomst op 6 april as. te verwelkomen. Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten,
Wim Ledder

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter