Ontwikkeling Blockchain en Distributed Ledger Technologies gaat snel

NEN organiseert kick-off normcommissie Blockchain en DLT.

De ontwikkelingen op het gebied van blockchain en Distributed Ledger Technologies (DLT) gaan snel. Dit zorgt voor verschillende ideeën en toepassingen op dit gebied. Om daar meer lijn in te brengen, is ISO recentelijk gestart met de wereldwijde standaardisatie van diverse aspecten van blockchain en DLT. Op 7 september organiseert NEN een kick-off ‘Blockchain en Distributed Ledger Technologies’.

Kick-off Blockchain en DLT
Donderdag, 7 september 2017
NEN, Delft

Standaardisatie wordt als middel ingezet om interoperabiliteit en gegevensuitwisseling tussen gebruikers, applicaties en systemen te bewerkstelligen. In eerste instantie wordt gewerkt aan een gezamenlijke taal. Hierbij valt te denken aan het harmoniseren van verschillende terminologieën die in omloop zijn.

Verder werken studiegroepen aan hun aanbevelingen voor standaardisatie ten aanzien van architectuur, veiligheid, privacy, identiteit en smart contracts. De resultaten daarvan worden in november in Tokyo (Japan) gepresenteerd.

Grote landen als de VS, het VK, Duitsland, China en Rusland dragen al actief bij. Ook de Europese Commissie volgt het onderwerp op nauwe voet.

Invloed uitoefenen

Om vanuit Nederland invloed uit te kunnen oefenen op de ISO-normen, richt NEN de normcommissie Blockchain en DLT op. NEN nodigt belanghebbenden uit om deel te nemen in de normcommissie. Door deelname in de normcommissie kunnen partijen invloed uitoefenen op de internationale normen voor Blockchain en DLT, krijgen ze in een vroegtijdig stadium informatie over toekomstige normen en maken zij deel uit van het internationale standaardisatienetwerk rondom Blockchain en DLT.

Kick-off bijeenkomst

Op donderdag 7 september vanaf 13:30 uur vindt de kick-off plaats bij NEN in Delft. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt onder andere besproken:

  • het belang van standaardisatie door stakeholders geduid;
  • het werkprogramma van ISO gepresenteerd;
  • de manier waarop we met elkaar samen gaan werken en waarop we input in ISO leveren.

Een gedetailleerd programma volgt nog. Wilt u de kick-off bijwonen? Meldt u dan kosteloos aan via de website www.nen.nl.

NEN: wat is het en wat doet het?

Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen, ontruimingsplannen en cyber security. In Nederland is NEN al 100 jaar het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs internationaal niveau.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter