Nederlanders nog te onwetend over cybercrime

69 procent maakt zich weinig zorgen over digitale veiligheid

De gemiddelde Nederlander is nog onvoldoende voorbereid op potentiële cybercrime aanvallen. Ook wordt de kans op dergelijke aanvallen vaak ernstig onderschat. Dit blijkt uit een onderzoek  van Alert Online. Het onderzoek is meegenomen in de Alert Online campagne van afgelopen oktober waar 200 partijen zich 12 dagen lang samen hebben ingezet om te werken aan een veiliger digitaal Nederland.

Bewustzijn, kennis en houding

Het ‘Cybersecurity awareness en skills’ onderzoek van Alert Online was vooral gericht op het achterhalen van het niveau en de ontwikkeling van de cybersecurity skills in Nederland.   Binnen het onderzoek werd gekeken naar onderlinge verschillen tussen mannen en vrouwen, leeftijdscategorieën en verschillende opleidingsniveaus. Het onderzoek was gefocust op het bewustzijn, de kennis en de houding ten aanzien van cybercrime en dit bracht verrassende echter ook verontrustende resultaten met zich mee.

Zo blijkt dat de man bekender is met cybergevaren en de verschillende vormen van bescherming hiertegen dan vrouwen. Dit tegenstrijdig met het feit dat in de realiteit mannen vaker slachtoffer worden van cybergevaren dan vrouwen.

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (69 procent) gaf aan zich weinig zorgen te maken over digitale veiligheid. Een kwart van de ondervraagden gaf dan ook aan nog regelmatig  een wachtwoord op een briefje te schrijven. Onder de werkzame bevolking betrof dit zelfs 17 procent. 18 Procent van de ondervraagden gaf aan regelmatig gebruik te maken van onbeveiligd openbaar wifi netwerk zonder over potentiële gevolgen te hebben nagedacht. 53 Procent van de ondervraagden had nog nooit van ransomware gehoord, dit terwijl ransomware de laatste jaren uiterst populair is gebleken onder cybercriminelen. 52 Procent van de Nederlanders gaf aan verzuimd te hebben de ‘automatische updates’ aan te zetten en eveneens 52 procent had tekortgeschoten in het regelmatig back-ups maken van belangrijke bestanden.

Slimmer worden door verbeterde cybersecurity-skills

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie mocht het startschot geven van de campagne. In zijn speech benadrukte hij hoe belangrijk het is dat we als Nederland stappen moeten blijven maken als het gaat om verbeterde weerbaarheid tegen cybercrime aanvallen.

“Internetcriminelen weten steeds weer nieuwe vormen te vinden om ons te verleiden. Wij moeten daarom ook steeds slimmer worden door onze cyberskills te verbeteren. Dit onderzoek laat zien dat we hier nog flinke stappen moeten zetten. Digitale skills zijn absoluut onmisbaar in de 21e eeuw. Dat dit belangrijk is, blijkt ook uit het nieuwste cybersecurity beeld van Nederland. “

Afwezigheid van het bewustzijn

Het onderzoek wijst uit dat het probleem zowel bij het individu als bij de bedrijven ligt. Zo gaf 40 procent van de werkzame bevoking aan dat het bedrijf waar ze werken geen social media beleid kent. Ook kwam onder de aandacht dat maar een op de drie van de organisaties een beleid hanteert omtrent datalekken. Vele ondervraagden gaven dan ook aan het belangrijk te vinden dat er meer kennis gedeeld moet gaan worden binnen het bedrijfsleven. Alert Online heeft aan gegeven hier de aankomende tijd meer mee bezig te willen gaan zijn

Alert Online

Alert Online blijft zich inzetten voor betere bewustwording en kennis. Met verschillende activiteiten die variëren van communicatiemomenten, online toolkits, banners, posters, video’s, trainingen, bijeenkomsten en tweemaal per jaar een grote campagne hoopt Alert Online de komende jaren grote stappen te kunnen maken naar een veiliger digitaal Nederland. Begin 2017 zullen de volgende campagne data bekend worden gemaakt.

Over Alert Online

Alert Online is een jaarlijkse bewustwordingscampagne van overheid, bedrijfsleven en wetenschap met als doel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn. Tweehonderd partijen zetten zich in om digitaal veilig gedrag te stimuleren. Cybersecurity is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Door: Tamara van Tulder; redactie VIP

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter