UnitedXperts brengt verbinding

Hoe zelfstandig je ook bent, samen met je vakbroeders sta je vele malen sterker

Aan het woord is Hans Dickerscheid, één van de initiatiefnemers van UnitedXperts.

Na 11 jaar als Zelfstandig Professional (ZP-er) in het Enterprise Information Management (EIM) vakgebied actief te zijn raakte ik steeds meer overtuigd van de gedachte dat ZP-ers veel méér voor elkaar kunnen en zouden moeten betekenen. “Alleen is maar alleen”, is misschien een cliché, maar uiteindelijk sta je, hoe zelfstandig je ook bent, samen met je vakbroeders vele malen sterker.

Wat is het concept?

De Nederlandse arbeidsmarkt is in een hoog tempo aan het flexibiliseren. Steeds meer mensen stellen zich vrijwillig of noodgedwongen beschikbaar als ZP’er. De keerzijde en zelfs de grens van flexibilisering komt vooral door de verwachte effecten van de Wet DBA steeds duidelijker in beeld. Om in deze dynamische markt optimaal te kunnen blijven presteren is naar mijn overtuiging nauwer contact tussen de ZP-ers onderling en met hun vakgenoten binnen Special Interest Groups (SIG’s) essentieel. Om aan deze behoefte invulling te geven zijn we UnitedXperts gestart.

hans-dickerscheid
Hans Dickerscheid

UnitedXperts is hét samenwerkingsverband voor Enterprise Information Management (EIM) waar Zelfstandig Professionals, EIM-specialisten in vaste dienst bij bedrijven of instellingen én leveranciers van EIM-oplossingen elkaar ontmoeten.

Het samenwerkingsconcept van UnitedXperts is een moderne variant van het klassieke Gilde-model. Een Gilde was een belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep, waarbinnen kennis en ervaring werden uitgewisseld, nieuwe gildeleden werden opgeleid en men geaccrediteerd kon worden tot ‘gezel’ of ‘meester’. Kwaliteit stond hoog in het vaandel.

Ons ultieme doel was een organisatie op te richten waarbij we deze oude gildeprincipes nieuw leven inblazen met een nieuwe manier van werken gebaseerd op samenwerking, transparantie, zo laag mogelijke kosten én het leveren en borgen van hoge kwaliteit. Kennis delen is hier een essentieel onderdeel van en de manier van samenwerking zal gebaseerd zijn op de inzet van digitale online hulpmiddelen.

Kennisdelen

Kennisdelen is voor ons een werkwoord én doen we door elkaar te ontmoeten. UnitedXperts organiseert in samenwerking met haar partners tal van events, workshops, intervisie sessies tot en met deelname aan grote congressen aan toe. UnitedXperts biedt haar ‘Special Interest Groups’, groepen die ieder focus hebben op een deel van het EIM-domein, budgetten en faciliteiten om elkaar écht te kunnen ontmoeten.

Het ontmoeten hoeft tegenwoordig niet lijfelijk meer te zijn. Om elkaar te ontmoeten zetten wij moderne digitale technieken in die online afstemming en interactie mogelijk maken. Kennisdelen ondersteunen we verder met een website en een Social Media Platform met chat, vlog, blog en forumfunctionaliteit. De website is beschikbaar en het Social Media Platform zal binnenkort operationeel zijn.

Participanten

Voor zowel onze Xperts, als voor opdrachtgevers en leveranciers hebben we een op drie niveaus gelaagd dienstverleningsmodel beschikbaar. Deze niveaus worden als volgt gekenmerkt: “Jade” voor kennisdelen, “Robijn”, aanvullend, voor maximale matching bij opdrachten én als neusje van de zalm “Briljant” met extra coaching om tot accreditatie te komen.

Voor de ZP-ers, die wij onze Xperts noemen, heeft UnitedXperts een netwerk van bedrijven en leveranciers beschikbaar. UnitedXperts is daarmee voor hen een extra ‘sales-kanaal’. Participerende Xperts krijgen van ons persoonlijke aandacht, bijvoorbeeld bij het verbeteren van CV’s of bij het samenstellen van een curriculum ter voorbereiding van de accreditatie. UnitedXperts biedt de Xperts ook de mogelijkheid extra inkomsten te verkrijgen uit het schrijven van artikelen, het geven van training, het invullen van coaching trajecten en tevens voor het aanbrengen van kansen voor andere Xperts.

Aan bedrijven en instellingen, maar ook aan leveranciers, biedt UnitedXperts toegang tot een groot netwerk van (Zelfstandig) Professionals met up-to-date kennis en ervaring binnen het EIM-vakgebied en met eindgebruikers van EIM gerelateerde oplossingen. Wij leveren vanuit UnitedXperts ook diensten als architectuur advies, projectmanagement, resource management, recruitment, coaching, opleidingen én accreditatie.

Voor het inzetten van de bij ons aangesloten Xperts hoeven opdrachtgevers (bedrijven, instellingen én leveranciers) in de toekomst alleen maar aan UnitedXperts te denken, want via ons en onze partner IT-Staffing is het grootste aantal zelfstandig werkende vakgenoten direct bereikbaar.

Kwaliteit

Het leveren van hoge kwaliteit staat bij UnitedXperts hoog in het vaandel. Wij borgen de kwaliteit van de aan ons verbonden Xperts op meerdere manieren. Zo doen we aan intervisie via een digitale online methodiek, waaraan onze Xperts van huis uit kunnen deelnemen. Onder begeleiding van een facilitator worden tussen de Xperts onderling de dagelijkse praktijkervaring, de problemen en mogelijk oplossingen besproken en gedeeld. Zo blijft men continue van elkaar leren en blijft men scherp.

Daarnaast doen we aan accreditatie, waarmee onze Xperts zich op het niveau van Companion en Master van elkaar kunnen onderscheiden. Accreditatie houdt voor de Xperts in dat hun kennis en ervaringsniveau op basis van een aantal criteria tegen het licht worden gehouden en waarbij eerder geleverde kwaliteit bij opdrachtgevers wordt geëvalueerd.

De wereld om ons heen is in snel aan het veranderen. Bijblijven op het vakgebied is voor iedere zelfstandig professional enorm belangrijk. Middels opleidingen zorgen wij ervoor dat de Xperts of participanten van bedrijven en instellingen en leveranciers bij blijven en zich kunnen verbeteren op dié gebieden waar men nog onvoldoende kennis en ervaring binnen het EIM-domein heeft. Hiervoor zijn we een partnership aangegaan met IMF, waar participanten met korting van het opleidingen portfolio gebruik kunnen maken. Daarnaast ontwikkelen we zelf samen met partners maatwerk trainingen, waarbij ook de kennis en kunde van onze participerende Xperts wordt ingebracht.

Verder coachen we iedereen binnen het EIM-vakgebied die daar bij de uitvoering van hun werkzaamheden behoefte aan heeft. Voor deze coaching zijn onze ervaren Xperts beschikbaar.

Afsluitend

Wij zijn als UnitedXperts samen met onze partners en al onze participanten een sterk label en een vernieuwend samenwerkingsconcept in de markt aan het zetten. Ons ultieme doel is dat onze gezamenlijke EIM-klanten, onze opdrachtgevers, maar ook de leveranciers uit ons vakgebied bij een vraag naar expertise als eerste aan UnitedXperts denken.

Voor vragen en om uw interesse kenbaar te maken kunt u onze website www.unitedxperts.nl bezoeken of een e-mail sturen naar info@unitedxperts.nl

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter