Wie weet de waarde van informatie?

De grootste uitdaging voor informatieprojecten is de organisatie zelf.

De naam was goed, de onderwerpen op zichzelf waren goed, de opkomst was met zo’n 120 deelnemers ook wel goed, maar toch… Return in Information was misschien net een beetje te veel van verschillende vakgebieden. Tussen de ‘dikke BI-verhalen’, ‘cloud’ en ‘klassieke document management’ zit toch nog te veel ruimte om eruit te kunnen halen wat dan de waarde van informatie is en hoe je daarmee toegevoegde waarde kunt creëren?

“Wie nu niet begrijpt dat informatie een #1 company asset is, heeft een probleem”, sprak keynote Hans Kaashoek, managing partner Strategy Partners Nederland. “Alleen als u informatie sneller hebt dan een ander, in het juiste perspectief kunt plaatsen en de relevantie ervan kunt onderscheiden, heeft u een concurrentievoordeel. Het gaat om veel meer dan informatie opslaan. Wat als u het een paar jaar later terug wilt hebben? Denkt u dat het dan nog past in de tijdgeest van dan? Dan moet u dat vooral doen!’ Als informatie weer wordt hergebruikt nadat het een tijdlang was opgeslagen, lijdt het meestal aan waardevermindering. De waarde die het toen had, is op zijn minst veranderd.” En dat is waar alles deze dag om draaide: de waarde van informatie.

Aan het slot van de dag was de aan Burgers’ Zoo verbonden biologe Constanze Mager zo vriendelijk om even aan te geven dat mens en aap eigenlijk maar 2% van elkaar verschilden. Tja….

Kaashoek: “Probleem is: hoe en wat meet je om die waarde te kunnen bepalen? Valuta zijn eenvoudig. Beurskoersen zijn eenvoudig. Dat is allemaal heel duidelijk in geld uit te drukken. Maar informatie? Waardevolle documenten kun je misschien niet eens meer terugvinden of aan een ander bestand of gebeurtenis relateren door verandering van terminologie in de hedendaagse tijd.”

Assets

“Informatie is een asset en assets moet je onderhouden”, adviseert Kaashoek. “Er is in de regel veel te veel ‘ruis’ in bestaande informatieverzamelingen. Het is opgeslagen, want ‘je kunt het maar beter bewaren’. Dat is niet alleen onzin, het is ook gevaar lijkt met de huidige wetgeving. Voor je het weet, bewaar je informatie die je allang niet meer had mogen hebben.”

Kaashoek. “Achteraf het verleden classificeren is niet eenvoudig. Er zijn tools die met voorbeeldsetjes documenten heel wat kunnen, maar van die verzamelingen op netwerkschijven is die voorbeeldset meestal niet aan te geven.”

De woorden van Kaashoek werden nog eens onderstreept door de ‘denktank’ na zijn presentatie. Op de vraag wat de grootste uitdaging zou zijn voor informatieprojecten, antwoordde meer dan de helft van de aanwezigen dat het de organisatie zelf is….

Op de vraag of informatieprojecten waarde hadden toegevoegd aan de organisatie antwoordde bijna 60% dat dat het geval was. Alleen wel jammer dat maar – letterlijk – een handjevol mensen ook aangaf daadwerkelijk een meting te hebben gedaan om dat te kunnen vaststellen. Voor de rest was het dus blijkbaar meer het onderbuikgevoel dan een meetbaar gegeven.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in VIP Magazine 6 2016.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter