Waterschap Aa en Maas in de wolken met waterdata in de cloud

Valid bouwt datawarehouse met meetdata in Azure

Om goed te kunnen werken met water heeft een waterschap veel informatie nodig, liefst in real-time. Wat is de kwaliteit van het oppervlaktewater? Waar is teveel water of te weinig? Hoe staat het met de reiniging van afvalwater? Wat zijn de grondwaterstanden? Valid realiseert voor Waterschap Aa en Maas een datawarehouse voor waterdata in de Azure-cloud.

Context: digitale transformatie

“Digitale transformatie is ook bij ons een belangrijk thema. Iedereen is bezig de bedrijfsprocessen te innoveren. Net als wij hebben veel waterschappen datalabs in het leven geroepen om te onderzoeken hoe data meerwaarde kunnen bieden aan onze primaire processen: het zorgen voor schoon en veilig water.” Dat zegt Fred van Bemmel, informatie-analist en projectleider bij Waterschap Aa en Maas.

Door de gewenste digitalisering kwam datawarehousing in beeld. Immers, datawarehousing heeft zich dankzij de cloud ontwikkeld tot een aantrekkelijke en haalbare optie. Het is niet meer nodig zelf een infrastructuur op te zetten en te onderhouden, met alle risico’s en kosten van dien. Bovendien biedt de cloud-leverancier tal van kant-en-klare tools en functies. Op advies van Valid – toonaangevend in datamanagement in de cloud – gekozen voor Microsoft Azure.

Uitdaging: vooruitkijken

Het waterschap heeft vooral behoefte aan inzicht in de staat en de stand van het water. In het verleden, nu en in de toekomst. Van Bemmel: “Aan terugkijken om vooruit te kunnen kijken.” Daar zijn uitkomsten uit metingen voor nodig. Het gaat om honderden miljoenen metingen van waterstanden, waterkwaliteit, in- en uitstroom, volumes. Soms in real-time Internet-of-Things-metingen in sluizen, stuwen of rioolzuiveringsinstallaties, soms uit incidentele, handmatige metingen in het veld. De waterkwaliteit wordt vastgesteld aan de hand van meetwaarden van bijvoorbeeld fosfor en zuurstof in het water.

Oplossing: agile partnership op basis van Azure

Aa en Maas heeft voor de implementatie een Agile benadering gekozen. “Valid heeft ons ervan overtuigd dat digitale transformatie een leerproces is dat je beter in kleine stapjes kunt aflopen,” zegt Van Bemmel. Deze aanpak maakt ook de risico’s beheersbaar en maakt het mogelijk het proces gaandeweg bij te sturen. Van Bemmel is te spreken over Valid’s diepgaande kennis van, en ervaring met Microsoft Azure en PowerBI die Valid als Microsoft Gold Partner aantoonbaar heeft. “Dan heb je een heleboel streepjes voor.”

Valid helpt Waterschap Aa en Maas voorop te lopen. “De technische ontwikkelingen gaan zo snel, dat je moet oppassen achter te blijven. Wij geen technisch bedrijf, we hoeven niet in de spits te lopen, maar we willen geen kansen laten liggen. Valid pakt deze uitdaging op en neemt ons mee naar de toekomst.”

Resultaten: beste overheidsorganisatie

De mogelijkheid om datawarehousing in de cloud te doen, versnelt innovatie met data.

“Innovatie is speerpunt, we steken veel tijd en energie in pilots voor de verbetering van onze dienstverlening en onze bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld op het gebied van calamiteitenpreventie door extreem weer. Door datasets goed te analyseren kun je anticiperen op mogelijke regenschade of juist op verdroging.“ De nieuwe data-infrastructuur stelt het Datalab in staat veel te experimenteren, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie.

De innovatieve aanpak van het Waterschap is niet onopgemerkt gebleven. Eind 2018 werd Aa en Maas uitverkozen tot Beste Overheidsorganisatie van het Jaar, onder meer vanwege de vernieuwing van de dienstverlening aan de ingezeten burgers en bedrijven.

Toekomst: meer data breder benutten

Aa en Maas en Valid hebben het fundament gelegd voor verdere uitbouw van de informatievoorziening, met interne data uit andere applicaties en met data uit externe bronnen zoals KNMI weerdata. “Het datawarehouse is nog maar begin. We zijn nu al in staat kansen te creëren dankzij het laagdrempelige, gestroomlijnde proces van informatievraag naar dashboard.” Op termijn wordt het datalake vrijgeven. Aa en Maas heeft zich geconformeerd aan het Open Data-beleid van het Waterschapshuis van de Unie van Waterschappen.

Resultaten

  • Basis voor data-driven processen is gelegd
  • Data-integratie van afzonderlijke bronsystemen is nu mogelijk
  • Correlaties tussen de kwaliteit en kwantiteit van meetgegevens zichtbaar te maken
  • Rapportage met PowerBI gemakkelijk en consistent
  • Handmatig knip- en plakwerk in Excel niet meer nodig

Lees hier de uitgebreide case

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter