Vertrouwelijke informatie geautomatiseerd ‘redigeren’ of anonimiseren

Docspro Anonymizer kan geïntegreerd worden met het Kofax platform

Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient u als organisatie nog beter om te gaan met het beschermen van persoonsgegevens. Wanneer u documenten uit uw zaak- of documentmanagementsysteem met uw klanten of burgers deelt, moet u ervoor zorgdragen dat de persoonsinformatie in deze documenten niet te herleiden is naar individuele personen.

Om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie wordt gelekt of in de verkeerde handen belandt, worden documenten vaak geprint, waarna een medewerker op zoek moet naar persoonsinformatie in het document en deze met een zwarte stift onleesbaar maakt. Daarna wordt het document opnieuw gedigitaliseerd en pas dan gedeeld met uw klanten of burgers.

Om deze handmatige, tijdrovende en foutgevoelige handelingen te besparen is de Docspro Anonymizer ontwikkeld. Middels de Docspro Anonymizer kunt u volledig automatisch documenten uit uw zaak- of documentmanagementsysteem razendsnel en foutloos anonimiseren. De Docspro Anonymizer is in staat om op basis van de context van een document te bepalen, wat persoonsinformatie is waarna dit geanonimiseerd wordt.

De Docspro Anonymizer werkt niet alleen vele malen sneller, de kans op fouten wordt ook tot een minimum beperkt! Bovendien kan de Docspro Anonymizer geïntegreerd worden met het Kofax platform waarmee documenten, voordat ze in uw zaak- of documentmanagementsysteem gearchiveerd worden, volledig worden geanonimiseerd. Er kunnen zelfs twee versies worden opgeleverd vanuit de Docspro Anonymizer; het origineel en een geanonimiseerde versie.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter