Verslag iBestuur-symposium ‘De publieksgerichte overheid’

Voor sommige overheden is het code rood, als het gaat om de staat van hun IT-systemen.

De overheid wil graag slagvaardig en efficiënt zijn, maar wordt daarin vaak gehinderd door stroperige processen en verouderde IT. Op het iBestuur symposium ‘De publieksgerichte overheid’ werd duidelijk hoe je deze barrières kunt slechten, met voorbeelden vanuit de Nederlandse en de Zweedse overheid. Makkelijk is dat niet, zo benadrukten de sprekers. Misschien moet je er zelfs briljant voor mislukken.

Voor sommige overheden is het code rood, als het gaat om de staat van hun IT-systemen. Die leveren niet of nauwelijks de ondersteuning die nodig is om slagvaardig te kunnen opereren. Sterker nog: ze verhinderen soms zelfs dat problemen worden opgelost, zo bleek uit diverse voorbeelden op het symposium.

Het symposium werd bezocht door ruim 250 mensen vanuit de overheid en marktpartijen die werken in het ecosysteem dat is ontstaan rondom RijksZaak. Toepassingen van dit ecosysteem bij de overheid werden getoond op een innovatiemarkt. Zaak- en procesgericht werken stond daarbij centraal.


Lees een uitgebreid verslag op ibestuur.nl

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter