Tweede Kamer wil meer grip op digitalisering

Te veel van de digitaliseringsuitdagingen belanden tussen wal en schip

In de politiek is het thema digitalisering verdeeld over vele commissies, departementen en Kamerleden. Hierdoor vallen te veel van de digitaliseringsuitdagingen nog tussen wal en schip. In een motie neemt de Tweede Kamer nu voor om op zoek gaan naar een oplossing.

Nederland ICT moedigt dit initiatief van Verhoeven (D66), Middendorp (VVD), Buitenweg (GroenLinks) en Van Dam (CDA) van harte aan!

Topteam Digitalisering

Zorg, energie, onderwijs, mobiliteit, arbeidsmarkt: digitalisering raakt tal van maatschappelijke en economische thema’s. Binnen ministeries en in commissies van de Tweede Kamer wordt digitalisering tot nu toe vooral vanuit de traditionele portefeuilles benaderd. Daarom pleitten we in ons verkiezingsmanifest van 2016 al voor structurele samenwerking tussen ministeries vanuit een gezamenlijke strategie voor hoe ons land om moet gaan met digitalisering.

Het nieuwe kabinet kwam wel met een gezamenlijke digitaliseringsstrategie, maar echte regie blijft nog achterwege. We hebben mooie ideeën in beleidsnota’s kunnen lezen, maar we wachten nog op actie. Bijvoorbeeld: het verzoek van het Kamerlid Wörsdörfer (VVD) uit september 2018 om de uitgaven aan digitale ambities in beeld te brengen is nog steeds niet beantwoord.

Kamer geeft het goede voorbeeld

Het is daarom goed dat de Tweede Kamer dit probleem ook signaleert en ook nadenkt over haar eigen rol hierin. Alleen zo kan het parlement meer kennis krijgen over digitale onderwerpen en meer grip houden op de manier waarop we als land met digitalisering omgaan.

De Kamerleden willen daarbij niet alleen onderzoeken hoe ze zelf met het thema omgaan, ze willen ook advies geven aan het volgende kabinet. In een toelichting op de motie in het NRC zegt Kees Verhoeven: “Soms moet je nu een debat met vier bewindspersonen voeren. Of zegt een bewindspersoon juist weer: hier ga ik niet over.”

Ook in onze contacten met ministers, ambtenaren en politici is dit een terugkerend thema. Beleid is te verkokerd, waardoor de grote keuzes niet gemaakt kunnen worden.

Onderzoek

De motie kan rekenen op een ruime meerderheid. Het is hoopgevend dat het onderzoek deze zomer al van start kan gaan. Begin 2020 moet er een rapport liggen met aanbevelingen.

Binnen de ICT-sector is er veel expertise over hoe digitalisering belegd kan worden als strategisch vraagstuk. Nederland ICT heeft aangeboden om mee te werken aan het onderzoek en waar nodig experts uit de sector naar voren te schuiven.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter