Transaction robot vervangt handmatige verwerking polis post

DDi lanceert nieuwe versie Transaction Robot voor assurantiekantoren

De Transaction Robot van DDi Information Automation Engineers is nu ook specifiek inzetbaar bij verzekeraars en assurantiekantoren. De softwareleverancier uit Hoofddorp heeft de Robot zo ontwikkeld dat hij na binnenkomst van een bericht (e-mail, poststuk, web aanvraag) direct herkent waar het over gaat. De inhoud wordt omgezet in bruikbare data. Ieder inkomend bericht analyseert de robot. Zo kan het direct bij ontvangst automatisch gekoppeld worden aan het juiste dossier en worden bezorgd bij de gewenste behandelaar.

De vele berichten die verzekeraars en grote assurantiekantoren dagelijks ontvangen zijn in feite werkopdrachten die opgepakt moeten worden door een of meerdere medewerkers binnen de organisatie. Denk o.a. aan mutaties, aanvragen, schadeaangiftes, prolongaties, et cetera. Het in juiste banen leiden van al deze berichten vergt veel tijd en inspanning. Met de inzet van de DDi Transaction Robot ontstaat grip op deze stroom aan opdrachten en handmatige handelingen worden tot een minimum beperkt. Studies wijzen uit dat de gemiddelde behandeltijd van een inkomend bericht met 5 minuten wordt teruggebracht.

Papieren documenten (poststukken) moeten na binnenkomst alleen nog worden gescand. De Transaction Robot doet daarna de rest. Bij e-mailberichten en/of web aanvragen werkt de Robot volledig zelfstandig. 24/7. De Transaction Robot haalt automatisch cruciale gegevens, zoals polisnummer, relatienummer, namen, (e-mail) adressen, schadenummers, kentekens, et cetera uit de berichten/documenten. Zo is direct bekend waar het over gaat en kan het gekoppeld worden aan het juiste dossier en het juiste werkproces.

De Transaction Robot kan gekoppeld worden aan ieder assurantie- en of verzekeraarspakket waardoor het gehele administratieve proces rondom polis postverwerking wordt geautomatiseerd.

Over DDi Information Automation Engineers

Wij DDi’ers geloven dat bedrijven optimaal willen communiceren met hun klanten. Door de huidige 24/7 internet economie zijn die klanten echter veeleisender geworden. Op alle mogelijke manieren nemen ze contact op met bedrijven. Via e-mail, post, social media, fax, etc. Informatie komt overal de organisatie binnen en wordt bewaard in mailboxen, de Cloud, mappen op de server en postbakjes. Voordat berichten kunnen worden behandeld, zijn ze vaak al door vele handen gegaan. Organisaties zijn drukker met het bericht dan met de inhoud. Onze missie is om ieder bericht, ongeacht het medium, inhoudelijk toegankelijk te maken, met een minimum aan inspanningen gestructureerd af te handelen en beveiligd te archiveren.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter