Stimuleringsregeling Uitwisselen van onderwijsaanbod-data

Info uit bronsystemen nodig voor overzichtelijk onderwijsaanbod

Zes hogeronderwijsinstellingen experimenteren de komende maanden met het ontsluiten en uitwisselen van onderwijsaanbod-data uit verschillende bronsystemen via de Open Onderwijs API. Het gaat om Codarts, Wageningen University & Research, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Saxion, Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven.

Meer keuzevrijheid voor studenten

Het uiteindelijke doel van de stimuleringsregeling Uitwisselen van onderwijsaanbod-data is om het onderwijsaanbod overzichtelijk te maken, zodat het voor studenten makkelijker wordt om onderwijs zowel binnen als buiten de eigen opleiding en instelling te volgen. Hierdoor kunnen studenten hun eigen leerroute bepalen en hebben ze meer keuzevrijheid.

Om tot een overzichtelijk onderwijsaanbod te komen, is informatie nodig uit verschillende bronsystemen van onderwijsinstellingen. Denk aan het studentinformatiesysteem (SIS) en het contentmanagementsysteem (CMS). In deze stimuleringsregeling maken de 6 instellingen gebruik van de Open Onderwijs API (OOAPI), een open standaard voor het delen van onderwijsdata. Daarmee ontsluiten ze de onderwijsinformatie: van cijfers tot studiepunten, van roosters tot vrije werkplekken en zo ook een overzicht van hun onderwijseenheden en -aanbod.

De projectvoorstellen

Waar werken de instellingen precies aan? Lees hieronder een korte omschrijving van de verschillende projecten.

Wageningen University & Research (WUR)

Wageningen University & Research ontwikkelt de WUR-onderwijscatalogus en gebruikt hiervoor de EMC-tool van Van Vorsen. Daarnaast is de WUR bezig met de implementatie van een nieuw SIS (Osiris). De bestaande koppeling wordt aangepast in het OOAPI-format. Op de lange termijn wil de WUR de OOAPI inzetten om intern informatie uit te wisselen tussen systemen (om dubbel werk te voorkomen). Dit alles om uiteindelijk het onderwijsaanbod van de WUR breder ter beschikking te stellen aan studenten en samenwerkingsverbanden zoals met de UU en TUe beter te faciliteren.

Codarts

De doelstelling van dit project is dat studenten van het Rotterdam Arts en Sciences Lab (Codarts, Willem de Kooning Academie en Erasmus University College) het onderwijsaanbod kunnen raadplegen vanuit 1 onderwijscatalogus. Zij gebruiken hiervoor Osiris. Om 1 gezamenlijke onderwijscatalogus te kunnen presenteren aan de studenten wordt de onderwijscatalogus van Osiris op basis van de OOAPI ontsloten.

Technische Universiteit Eindhoven (TUe)

De TUe heeft als ambitie om haar onderwijs verder te flexibiliseren en personaliseren. Zo wil zij ook het onderwijsaanbod van de TUe kunnen aanbieden aan studenten van andere instellingen (in eerste instantie voor studenten van UU en WUR). De beschrijving van het onderwijsaanbod van de TUe bevindt zich in verschillende systemen. Binnen de stimuleringsregeling wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de OOAPI in te zetten voor het ontsluiten van het onderwijsaanbod van de TUe.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

De HAN werkt aan 1 bronbestand waarin de onderwijsgegevens worden vastgelegd, zodat studenten op een flexibele en eenvoudige wijze gebruik kunnen maken van het onderwijsaanbod van de HAN (en eventueel van andere onderwijsinstellingen). In dit project wordt tevens samengewerkt met Kies op Maat om via de OOAPI tot een uitwisseling van het onderwijsaanbod-data te komen.

Saxion

Saxion wil met dit project informatie over Engelstalige Opleiding Creative Media and Game technologies voor studenten openbaar maken. Deze informatie is opgeslagen in Educator en voldoet aan de richtlijnen van de ECTS Course Catalogue. De informatie in Educator is op dit moment alleen beschikbaar voor reeds ingeschreven studenten. De wens is dat aankomende studenten een beter beeld krijgen van de opleiding en de onderwijseenheden die de opleiding vormen, aangevuld met de informatie die reeds beschikbaar is op de publieke website van Saxion. Hiertoe wordt de OOAPI ingezet om al deze informatie te kunnen ontsluiten.

Universiteit Utrecht (UU)

In het kader van flexibilisering van het onderwijs wil de Universiteit Utrecht haar onderwijsaanbod inzichtelijk maken voor studenten van andere instellingen. Binnen de stimuleringsregeling wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de OOAPI in te zetten voor het ontsluiten van het aanbod. Een goede afstemming met andere instellingen en een eenduidige benadering van de invulling binnen OOAPI zijn belangrijk voor een juiste representatie van het onderwijsaanbod.

Planning

Alle deelnemende instellingen doen mee aan de hackathons op 19 september en 21 november 2019, waar de betrokken software-ontwikkelaars en de projectleiders de voortgang presenteren. Op 16 januari 2020, tijdens de landelijke OOAPI-dag, worden alle resultaten van de projecten gepresenteerd en beschikbaar gesteld.

Meer informatie

Met deze stimuleringsregeling geeft SURF samen met de hogeronderwijsinstellingen een impuls aan ICT-vernieuwing in het onderwijs en ontwikkelt technologie die de flexibilisering van het onderwijs ondersteunt.

  • Lees meer over de stimuleringsregeling uitwisselen onderwijsaanbod-data (pdf)
  • Bekijk de wiki over onderwijsaanbod-data
Anderen lazen ook

Laat een bericht achter