Positieve groei verwacht in 2017 – Verwachte resultaten 2016 niet gerealiseerd

Onderzoek Strategy Partners voor Nederlandse Document & Content Management en Informatie Logistieke markt

Hans Kaashoek
hans-kaashoek
Hans Kaashoek

Uit de resultaten van de Business Barometer (actueel tweede helft en totaal 2016 en vooruitzicht 2017) van Strategy Partners voor de Document- en Content management- software en diensten­sector blijkt dat het aanvankelijke optimisme voor de omzet en margegroei in 2016, na een positieve start door een tegenvallende tweede helft door veel bedrijven uiteindelijk niet is gerealiseerd. De vooruitzichten c.q. verwachtingen voor 2017 echter lijken voor alle bedrijven en sectoren weer buitengewoon positief.

In 2016 realiseerde maar 31 procent van het aantal bedrijven een omzetgroei van meer dan 10-25 procent, 23 procent had een omzetkrimp van 0 tot 10 procent. Veertig procent van de bedrijven realiseerde 10 procent of meer verbetering van de operationele marges.

“De in 2016 over alle bedrijven heen gerealiseerde gemiddeld groei is afgenomen van 8,7 procent in 2015 naar 5 procent in 2016”, concludeert Hans Kaashoek van Strategy Partners. “De spreiding van de resultaten was in 2016 veel minder dan de jaren daarvoor.”

Geen uitschieters 2016

In 2016 waren er, in vergelijking met voorgaande jaren, duidelijk minder grote verschillen in de gerealiseerde resultaten tussen de diverse marktsegmenten. Echte uitschieters waren er niet. Leveranciers van document en informatie capture, output en communicatieoplossingen en de grote ICT-systeem integrators rapporteren over 2016 de beste resultaten.

Sectoren die duidelijk lager scoorden dan het overall gemiddelde zijn gespecialiseerd ECM/EIM-systeem integrators, internationale ECM/EIM-software leveranciers en lokale ECM-software en applicatie leveranciers.

Kaashoek: “Het zijn met name de lokale ECM-softwareleveranciers en de internationale ECM-suite leveranciers die in 2016 de resultaten ver achter zagen blijven ten opzichte van eerdere verwachtingen. De minder dan in de voorgaande jaren gerealiseerde omzetgroei van de IP-P2P software en project sector wordt primair verklaard door een verdere acceptatie van een SaaS verrekenmodel.”

Positieve vooruitzichten 2017

De verwachte omzetgroei voor de eerste helft en voor totaal 2017 ziet er als volgt uit: 100 procent van de bedrijven verwacht in de eerste helft van 2017 een positieve omzetgroei te realiseren. 41 procent verwacht zelfs een groei van meer dan 10 procent.  59 procent heeft een neutrale tot voorzichtig positieve verwachting. Geen enkele bedrijf verwacht dus een omzetkrimp.

“De verwachtingen voor de eerste helft van 2017 zijn het hoogst in de sectoren Document en informatie capture en Lokale ECM-software en applicatie leveranciers”, ziet Hans Kaashoek. “Met name de gespecialiseerde ECM-system integrators en de leveranciers van output en communicatiesoftware en projecten verwachten voor heel 2017 erg positieve resultaten.”

Het onderzoek

Het onderzoek van Strategy Partners is gebaseerd op actuele informatie zoals door de bedrijven zelf aangeleverd. Strategy Partners heeft medio eerste kwartaal 2017 de diverse software- en dienstenleveranciers gevraagd naar de in Nederland gerealiseerde omzet- en margegroeipercentages over 2016 in relatie tot de content en document managementactiviteiten. In totaal deden 35 organisaties uit alle segmenten van de document- en content managementmarkt mee aan dit onderzoek.

Over Strategy Partners

Strategy Partners is een analyseorganisatie met research- en adviesactiviteiten in specifieke ECM- en BPM-segmenten van de IT-markt. Zij levert adviezen die organisaties helpen oplossingen of systemen te verkrijgen en effectief in gebruik te nemen. De onderzoek- en adviesdiensten ondersteunen tevens bedrijven die betrokken zijn bij mergers/acquisities en strategische allianties. Voor IT-leveranciers, systeemintegrators en diensten­leveranciers worden “go-to-market”-strategieën, actuele marktkwalificatie en -segmentatie en gedetailleerde analyse en informatie geleverd.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter