Politiek-bestuurlijke dialoog over digitale transitie onvoldoende gevoerd

Politici en bestuurders weten vaak nog niet hoe

Nieuwe techniek heeft impact op vrijwel alle aspecten van de samenleving. Nathan Ducastel, beleidsdirecteur Informatiesamenleving bij de VNG, vindt dat de politiek bestuurlijke dialoog over de digitale transitie nog onvoldoende wordt gevoerd. De wil is er wel, ziet hij. “Ze willen het graag over die onderwerpen hebben, maar politici en bestuurders weten vaak nog niet hoe.”

Binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben de discussies en de vragen die men zich stelt de laatste jaren een ander karakter gekregen, vertelt Ducastel. “Tot anderhalf jaar richtten we ons vooral op de digitale overheid: hoe kunnen we goede digitale diensten aanbieden aan burgers en bedrijven? Dat perspectief veranderde na het uitkomen van het rapport ‘Maak waar! van de studiegroep Informatiesamenleving en Overheid.” Dat rapport gaat over de bredere impact van digitalisering op de samenleving en bepleit dat de overheid een fundamenteel andere omgang met digitalisering moet ontwikkelen.

”Digitalisering heeft op alle gebieden impact op de samenleving, denk bijvoorbeeld aan fake news.” Een belangrijke boodschap in ‘Maak waar!’ is dat digitalisering een onderwerp is dat in de board room thuishoort. De gesprekken over de informatiesamenleving zijn echter nog ingewikkeld om te voeren, ziet Ducastel. “Bestuurders willen het graag over deze onderwerpen hebben, maar weten nog niet hoe. Belangrijke vraag voor ons allemaal is hoe we kunnen we zorgen dat het verschil duidelijk wordt tussen de problemen die de Belastingdienst heeft met legacysystemen en de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) om mensen uit de schulden te kunnen houden. Dat zijn fundamenteel andere onderwerpen die nu vaak door elkaar heenlopen in gesprekken.”


Lees het hele artikel op iBestuur

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter