Pega Customer Service biedt nieuwe mogelijkheden voor digitaal berichtenverkeer

Gebruikers kunnen nu via elke willekeurige berichtenapp met hun klanten communiceren

Pegasystems, softwareleverancier van digital transformation toepassingen, introduceert nieuwe mogelijkheden voor digitaal berichtenverkeer binnen Pega Customer Service. Gebruikers kunnen nu via elke willekeurige berichtenapp met hun klanten communiceren.

Pega Customer Service gebruikers kunnen vrijwel elk kanaal voor chat en berichtenverkeer zoals Facebook Messenger, Twitter Direct Messaging, Apple Business Chat, Google RCS en toekomstige kanalen, eenvoudig integreren. Dit betekent dat klantcommunicatie en een efficiënt klantcontact via elk willekeurig kanaal nu en in de toekomst verzekerd is.

Pega Customer Service beheert centraal alle berichtkanalen

Communicatie via chat en messaging neemt binnen customer service razendsnel toe ten opzichte van de meer traditionele spraakinteractie. Bovendien is het vrijwel onmogelijk om te voorspellen wat ‘het’ volgende kanaal zal zijn. Welke berichtenservice individuele gebruikers prefereren is mede afhankelijk van regio, leeftijd en achtergrond. Dit dwingt organisaties juist om zich nog meer te focussen op de end-to-end dienstverlening in plaats van het ontwikkelen van afzonderlijke apps voor elk kanaal. Pega Customer Service beheert centraal alle berichtkanalen, zodat bedrijven zelf geen afzonderlijke applicaties meer hoeven te bouwen voor elke nieuwe berichtvoorziening. Door alle kanalen te koppelen aan een algemeen proces of servicecase, kan men ervan uitgaan dat context en data de klant volgen ongeacht het kanaal.

Pega Customer Service is onderdeel van Pega InfinityTM, Pega´s op de cloud gebaseerde digitale transformatie oplossingenreeks voor een betere customer engagement en operationele efficiency. Met de Pega Customer Service oplossing voor kanaalonafhankelijke, end-to-end klantenservice processen kunnen organisaties de complexe hedendaagse customer journey wereldwijd beheren en voorspellen. Met behulp van AI kunnen zij inspelen op de behoeften van de klant en de klant koppelen aan de juiste mensen en systemen. Zo kan automatisch worden doorgeleid naar een volgende interactie of volgend kanaal. Gebruikers kunnen alle klantinteracties volledig én centraal beheren.

Over Pegasystems

Pegasystems is leverancier van software voor customer engagement en operational excellence. Pega’s toepassingen kenmerken zich door de hoge mate van aanpasbaarheid. Het op een cloud-architectuur gebaseerde Pega PlatformTM stelt gebruikers in staat om applicaties snel in te zetten en uit te breiden om te kunnen voldoen aan strategische business eisen. Al vijfendertig jaar levert Pega mogelijkheden op het gebied van CRM en digital process automation (DPA), aangevuld met kunstmatige intelligentie (AI) en robotic proces automatisering (RPA).

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter