Overheid 360° in teken van slimme ICT voor maatschappelijke uitdagingen

Praktische sessies gericht op drie uitdagingen: nieuwe samenwerkingen, technologische ontwikkelingen en organisatieverandering.

Op 17 mei 2017 staan Supernova en Kinepolis – bij Jaarbeurs Utrecht – in het teken van het congres Overheid 360° – het jaarlijkse congres over informatiemanagement voor de overheid. Tijdens de beurs leren medewerkers van gemeenten, overheden en publieke organisaties meer over het thema ‘Slimme ICT voor maatschappelijke opgaven’ door middel van praktische sessies gericht op drie grote uitdagingen: nieuwe samenwerkingen, technologische ontwikkelingen en organisatieverandering.

Prof.dr. Paul Schnabel – socioloog en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht – trapt de dag af met een centrale opening en een reflectie op het thema. Daarin zal hij ingaan op de maatschappelijke uitdagingen van de overheden en wat de gevolgen zijn voor de manier van bijvoorbeeld samenwerken en interne organisatieveranderingen, maar bovenal het publiek alert maken dat zij nu aan de slag moeten voor een slimme overheid.

Highlights Overheid 360°

Om goed om te gaan met overheidsvraagstukken – bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en gezondheid –, zijn binnen een organisatie en op het gebied van samenwerkingen met stakeholders vaak aanpassingen nodig. Ook is een juiste inzet van data- en informatietechnologie van groot belang.

Tijdens Overheid 360° komen diverse sprekers aan het woord over de drie belangrijkste uitdagingen die gepaard gaan met maatschappelijke opgaven.

Nieuwe samenwerkingen

Hoe deel je data met verschillende partijen? Deze vraag staat centraal tijdens de sessie ‘Informatievoorziening en ambtelijke fusie – een gordiaanse knoop?’ Ook wordt er een update gegeven van de digitale agenda in 2020: hoe geeft men vanuit gemeentelijke doelstellingen invulling aan de digitale agenda? De samenwerking met ketenpartners staat centraal tijdens de sessie ‘Spannend samenwerkingstraject: nieuw dienstverleningsmodel, harmonisatiekalender I&A en cultuurverandering’.

Technologische ontwikkelingen

Innovatie en sneller samenwerken met partners zijn slechts twee voordelen van moderne technologische ontwikkelingen. Zaken als informatietechnologie en (big-)data helpen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven. Op Overheid 360° leert men meer over het benutten van sensornetwerken, het toepassen van blockchain en de inzet van een urban platform.

Organisatieverandering

Inspelen op huidige maatschappelijke opgaven vraagt om organisatieverandering qua gedrag, bedrijfsvoering én de strategische agenda van overheidsorganisaties. Op 17 mei 2017 wordt onder andere ingegaan op de digitale transformatie van gemeenten, en hoe stabiel te blijven in veranderlijke tijden.

Overheid 360° biedt deelnemers verder een volledig verzorgde dag inclusief lunch, een afsluiting met netwerkborrel en de gelegenheid om gedurende de gehele dag in de speciale netwerkzone te netwerken met leveranciers en collega’s.

Afsluiting De Speld LIVE

Overheid 360° wordt op ludieke wijze afgesloten door De Speld LIVE. Via de eigen website, social media, radio (Veronica), krant (de Volkskrant) en televisie (Pauw) deelt De Speld dagelijks satirische nieuwsberichten met honderdduizenden Nederlanders. Aan de hand van een nieuwsshow worden alle onderwerpen van Overheid 360° aan het eind van de dag nogmaals aan de kaak gesteld.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter