Overheden kunnen dankzij digitalisering slimmer sturen

MvR & Partners, specialist in digitaliseringsprojecten en de invoering en begeleiding daarvan bij (semi)-overheidsorganisaties, start het jaar 2017 met een cel met consultants voor ‘Datagestuurd Werken’. De uitbreiding van de dienstverlening met datagestuurd- ofwel informatiegestuurd werken is de afgelopen periode grondig getoetst en met innovatieve gemeenten projectmatig in de praktijk onderzocht. MvR ambieert de opgedane ervaring in het bedrijfsleven onder de noemer ‘performance management’ op vergelijkbare wijze toe te passen binnen de overheid.

Veel (lokale) overheden werken continu aan de versterking/verbetering van hun rol; toonaangevende dienstverlening is een belangrijke pijler bij dit streven. Om dit goed te kunnen meten, is het noodzakelijk om met behulp van business intelligence te (leren) sturen op concrete informatie. Naar aanleiding van een eerste proeftraject is door MvR een aantal bevindingen op papier gezet; de ‘lessons learned’. Tijdens dit project is bewezen dat data-/informatiegestuurd werken binnen een overheidsomgeving prima kan werken, maar ook dat het een werkwijze is die geïntegreerd moet worden in de dagelijkse manier van werken.
Volgens Lotte Meindertsma, consultant bij MvR, stopt het namelijk niet bij het ophalen van informatie. “Dan begint het pas. Naar aanleiding van de verkregen informatie moeten weer nieuwe acties worden ondernomen om het beste resultaat te bereiken. Daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan.”

Datagestuurd werken kan ook wel degelijk bij gemeentelijke overheid

De ervaringen die MvR heeft opgedaan zijn beschreven in een whitepaper. Daarnaast heeft MvR besloten ‘Datagestuurd Werken’ als nieuw speerpunt binnen de aandachtsgebieden van de organisatie op te nemen.
Meindertsma: “Digitalisering levert allerlei bedrijfsinformatie op. Op basis van deze informatie richten wij datagestuurd werken in; het vermogen om resultaten te analyseren en werkprocessen continu te verbeteren op basis van stuurinformatie. Het sturen met data levert niet alleen rendement of voordelen op voor gemeentes.”
De nadruk van de dienstverlening van MvR ligt overigens niet bij de techniek, maar bij de inbedding van datagestuurd werken in de organisatie; wat is het doel dat de gemeente wil bereiken en hoe leer je medewerkers om informatie te gebruiken, te analyseren en daarop te acteren zodat resultaat wordt behaald.
“Het gebruik van data wordt voor gemeentes essentieel om de ‘opdracht’ die zij hebben – ofwel hun taak om de juiste diensten te leveren aan haar burgers – te volbrengen. Bijvoorbeeld in het sociaal domein waar de gemeente haar budget efficiënt moet inzetten om aan de zorgvraag te voldoen.”

Stimuleren van nieuwe initiatieven

Binnen de lokale overheid innovatief omgaan met Performance Management en datagestuurd werken betekent dat er nu extra rendement gehaald kan worden uit de voortdurende digitaliseringsslag. “Dit maakt het gebruik van data niet vrijblijvend maar essentieel”, stelt Meindertsma. “Anders kan de overheid haar publieke taak niet leveren. Dat is het risico. Het stimuleert nieuwe initiatieven en zorgt voor dynamische ‘zelfsturende’ teams. Met goede en duidelijke veranderingstrajecten brengt het de overheid op een flexibele en compacte manier dichter bij de burger en zal daardoor zorgen voor een betere dialoog met de klant.”

MvR en Partners houdt zich nadrukkelijk op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt. De ‘burger als ambtenaar’ en die in de (digitale) keten betrekken wordt in 2017 voor steeds meer gemeenten belangrijk. “Wij focussen ons natuurlijk op die belangrijke zaken bij de overheid”, stelt Meike Mulder, partner MvR. “Maar voor alle processen en zaken die binnen de organisatie moeten worden behandeld en afgehandeld, is slim sturen op basis van data en digitale informatie essentieel voor het contact met de klant. Dat ervaren we zelf ook dagelijks bij MvR. Onze professionals zorgen ervoor dat de organisatie op basis van juiste en actuele bedrijfsinformatie het beste resultaat behaalt. Systeemonafhankelijk, resultaatgericht en met de focus op verandering binnen de organisatie.”

Over MvR & Partners

MvR & Partners is in 2011 opgericht vanuit de overtuiging dat de snel toenemende digitalisering de overheid dichter bij de burger kan brengen. Onze missie is om deze verandering te begeleiden en de voordelen van digitaliseren voor overheidsorganisaties, de mensen die daar werken én de maatschappij te helpen realiseren.

MvR & Partners begeleidt digitaliseringstrajecten met adviseurs die dit vakgebied door en door kennen. Onze adviseurs zetten met energie en overtuiging hun expertise in, om onze opdrachtgevers te laten excelleren in de digitale (r)evolutie. Onze diensten concentreren zich rondom projectbegeleiding, procesverbetering en opleidingstrajecten bij de invoering van digitaal samenwerken en informatie management.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter