Op zoek naar een slimme procesverbetering op bestaande back-officesystemen?

Assurantieplatform Meetingpoint blijft actueel dankzij expertise TJIP in koppelen met ESB-technologie

Op een bedrijventerrein in Delft-Zuid, aangrenzend aan de campus van de Technische Universiteit, bevindt zich te midden van een reeks van ’high tech’ ondernemingen het bedrijf TJIP. Dat houdt zich weliswaar met softwareontwikkeling bezig, maar niet op het gebied technisch wetenschappelijk rekenwerk of fundamenteel onderzoek.

TJIP is een bedrijf, gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor financiële dienstverleners. De assurantiesector staat onder streng toezicht van daartoe bevoegde autoriteiten en aldus voert degelijkheid bij de Delftse softwarebouwer de boventoon. Met ’proven technology’ bewijst TJIP dat slimme procesverbetering nog altijd heel goed mogelijk is bij in de loop der jaren functioneel gerijpte en dus betrouwbare systemen voor de financiële sector.

Sinds december 2016 is TJIP eigenaar van Meetingpoint, een platform voor verzekeringstussenpersonen waar zij online zaken kunnen doen (offreren, aanvragen, muteren) met negen grote verzekeringsmaatschappijen. Het platform is ontstaan als een gemeenschappelijk extranet van een aantal verzekeringsmaatschappijen. Sommige verzekeraars waren tevens aandeelhouder van het gemeenschappelijke platform. De relatie opdrachtgever en exploitant is nu meer zuiver dan voorheen.

Naast de veranderende eigendomsverhouding hebben de technische specialisten van het Meetingpoint ook te maken met andere opvattingen over de koppeltechniek tot het platform bij hun collega’s bij de verzekeraars, een proces dat overigens al enige jaren aan de gang is. Daar waar vroeger het van XML afgeleide AFD-protocol leidend was voor het berichtenverkeer, hanteert elke verzekeraar nu een eigen interface interpretatie. Die is dan meestal afgeleid van hun interne back-office applicatie.

Voor het maken van koppelingen tussen het Meetingpoint schakelpunt en de applicaties van de verzekeraars is dus geen gemeenschappelijk datamodel zoals AFD meer voor handen. De TJIP software-specialisten bouwen telkens een interface op basis van de specificaties van het datamodel van de individuele opdrachtgevers.

Interfaces op basis Soap of REST

Fred Mol is softwarearchitect bij TJIP. Hij ziet het laten vallen van AFD als een trend die indruist tegen de gangbare opvatting om juist meer vanuit gemeenschappelijke standaarden essentiële data tussen applicaties uit te wisselen. Het aantal koppelingen aan de achterkant van Meetingpoint is volgens hem flink toegenomen en ook hun diversiteit.

Op den duur dreigt daarmee een onbeheersbare situatie te ontstaan. ”We moeten steeds vaker koppelingen maken op basis van maatschappij-specifieke interfaces. In het begin was het vooral Soap (red.: Simple Object Access Protocol), dus XML over HTTP, nu vragen klanten meer om koppelingen via het op JSON (red.: JavaScript Object Notation) gebaseerde REST (red.: Representational State Transfer). Om die reden innoveerden we het Meetingpoint platform. We hebben delen van de functionaliteit afgescheiden. Daarmee is de kerncode in omvang verkleind, dus overzichtelijker en beter te beheren. Voor de koppelingsfunctionaliteit, tot dan toe als brokjes in Meetingpoint ondergebracht, vonden we een oplossing in de vorm van het product Ensemble, een Enterprise Service Bus (ESB) van InterSystems. Deze ESB logt en routeert de berichten, regelt de transformatie van data en biedt tevens de authenticatiefunctie”.

Geen spijt

Van die keuze voor deze ESB-toepassing hebben ze bij TJIP geen spijt. Het logmechanisme werkt zowel voor de korte als de lange termijn. De software laat zich daardoor uitstekend gebruiken als instrument voor het monitoren van het berichtenverkeer en een alarmeringsfuncties wanneer het proces niet goed verloopt of dreigt verkeerd te verlopen omdat bijvoorbeeld bepaalde servers niet beschikbaar zijn. Dankzij de verrijking met metadata krijgen de beheerders van Meetingpoint verder goede zoekmogelijkheden.

Een verzekeraar moet gegevens over het aanvragen van polissen minimaal 7 jaar bewaren. Bij TJIP kunnen ze dus ook achteraf eenvoudig nagaan welke polis een willekeurig individu met welke voorwaarden heeft aangevraagd en of de persoon in kwestie al dan niet terecht een claim heeft ingediend. De ESB werkt als schakelpunt tussen de aangesloten verzekeringsmaatschappijen en de assurantietussenpersonen bij afhandelen van de zoek-, selectie- en aanvraagprocessen, alsmede het wijzigen van bestaande polissen. Ze merken er echter niks van; de intermediairs interacteren met de vertrouwde voorkant van het Meetingpoint platform, dat aan de achterkant via de ESB praat met de brede variëteit aan back-office applicaties van de maatschappijen.

Om de gewenste taken in Ensemble te kunnen realiseren zijn Mol en nog 7 andere collega’s binnen TJIP bij InterSystems op cursus geweest zodat zij zich vertrouwd konden maken met de tooling van InterSystems en de bijbehorende programmeertaal Caché Objectscript. Ensemble maakt intern gebruik van de multidimensionale database Caché. In Caché worden alle activiteiten van de servicebus vastgelegd. De database legt een gering beslag op de hardware voorzieningen en onderhoudt zichzelf; de gebruiker behoeft geen aparte database administrator in te huren of in dienst te nemen.

Overgang naar ESB in de cloud

Overgang van het Meetingpoint platform naar een cloud-omgeving ligt volgens Fred Mol in het verschiet. ”Meetingpoint draait in een datacenter van Sentia. Die leveren ons een aantal virtuele servers. Op één daarvan draait Ensemble. Het beheer over het OS, de updates en controle op het diskgebruik moeten we nog zelf doen. Dat hoeven we niet meer wanneer we de kernapplicatie onder Microsoft Azure brengen, maar dan zouden we daarnaast nog altijd een virtuele server moeten houden voor Ensemble.”

Mol vervolgt: “Die combinatie werkt overigens prima, maar ontlast ons nog steeds niet van de beheertaak wanneer we bijvoorbeeld een hoge beschikbaarheid willen door clustering of het aanbrengen van een ‘fale over’ voorziening. Bij Azure is dat een kwestie van schuifjes verzetten. We betalen dan natuurlijk ook meer. Het ’pay per use’ principe zit niet in Ensemble, maar wellicht komt dat in een toekomstige variant. Ik begrijp dat er reeds een Linux Container versie van Ensemble beschikbaar is”.

Schakelpunt in een complex proces

De goede ervaring bij Meetingpoint deed de TJIP-softwarespecialisten besluiten om Ensemble ook in te schakelen bij hun dienstverlening voor Eurocross Assistance. De ESB vormt hier het schakelpunt in een complex proces van een alarmcentrale met real-time communicatie met nationale en internationale partijen, variërend van zorgverleners, hulpdiensten en verzekeraars. Via een portaal kunnen de houders van een reisverzekeringspolis met apps op hun mobiele telefoon of tablet direct informatie ingeven en opvragen. De medewerkers van de alarmcentrale moeten toegang hebben tot zowel interne als publiektoegankelijke applicaties. Wanneer het om specifiek medische informatie gaat, moeten autorisatieprocedures bepalen wie welke informatie mag inzien.

Aan de achterkant van het portaal communiceert Ensemble met allerlei externe diensten en met interne webservices. In feite laat de functionaliteit van ESB zich schetsen in drie kolommen: de business services (binnenkomend verkeer); business processen (verwerking, transformatie enz.); business operations (uitgaand verkeer).

Auteur: Fred Franssen

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter