Nieuwe DSR-formule voor eenvoudig afhandelen informatieverzoeken

Verwerking AVG-‘verzoeken van betrokkenen’ niet langer kostbaar en tijdrovend

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verleent personen rechten om controle te houden over de verwerking van hun persoonsgegevens. Via een ‘verzoek van betrokkene’ kan ieder individu gebruik maken van deze rechten. Het kan onder andere gaan om het recht op inzage, het recht op vergetelheid, het recht op rectificatie en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Het reageren op deze verzoeken is een kostbaar en tijdrovend proces met veel handmatige taken en een strakke deadline van een maand. Om de afhandeling van verzoeken eenvoudiger en sneller te maken, introduceert PrivacyPerfect, leverancier van privacy compliance-oplossingen, de DSR-module.

Deze DSR-module, waarbij DSR staat voor het Engelse ‘data subject request’, is ontwikkeld om de afhandeling van verzoeken van betrokkenen gemakkelijker, sneller en efficiënter te laten verlopen. Uit onderzoek van Gartner blijkt dat het afhandelen van een verzoek van betrokkene een organisatie gemiddeld 1.200 euro per verzoek kost. Door het gebruik van de geautomatiseerde oplossing die PrivacyPerfect heeft ontwikkeld, realiseren organisaties een aanzienlijke kostenbesparing.

“We bieden onze klanten een integrale enterprise-oplossing voor zowel het verwerkingsregister, Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) en het registreren van datalekken, als het afhandelen van verzoeken van betrokkenen. Hiermee voldoen organisaties aan de belangrijkste administratieve verplichtingen van de AVG. Omdat er geen extra add-ons nodig zijn, blijven de IT-kosten beheersbaar”, zegt Nicoline Matser, CEO van PrivacyPerfect.

PrivacyPerfect streeft ernaar organisaties te helpen bij het verwerken van gegevens van klanten, medewerkers en leveranciers in overeenstemming met de AVG. Bovendien kunnen organisaties bij een verzoek van betrokkene dankzij PrivacyPerfect gemakkelijker aan de reactietermijn van een maand voldoen, waardoor ze als een betrouwbare partij worden gezien. Ook voor de interne procedures is automatisering middels de DSR-module een uitkomst. Alle betrokken afdelingen, van marketing tot finance, kunnen snel en gezamenlijk een verzoek van een betrokkene beantwoorden.

Toename aantal klachten bij Autoriteit Persoonsgegevens

In 2019 dienden ruim 27.800 personen een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens, een stijging van 79 procent ten opzichte van 2018. De meeste klachten (29 procent) gaan over schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht om vergeten te worden.

“Tegenwoordig delen we bijna dagelijks persoonsgegevens met allerlei organisaties. Niet alleen onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en overheden, maar ook commerciële bedrijven beschikken over veel privacygevoelige informatie. Uit het toegenomen aantal klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat steeds meer mensen zich bewust zijn van een mogelijke privacyschending. Met de ontwikkeling van de DSR-module ondersteunen we bedrijven zodat ze snel, eenvoudig en accuraat een antwoord kunnen geven op alle verzoeken van betrokkenen, dit kunnen klanten, medewerkers en leveranciers zijn”, zegt Matser.

Over PrivacyPerfect

PrivacyPerfect is een Nederlandse leverancier van privacy compliance-oplossingen. Het bedrijf is in 2013 opgericht en wil bijdragen aan een digitale wereld waarin mensen erop kunnen vertrouwen dat bedrijven en overheden hun persoonsgegevens op een veilige manier verwerken. Hiervoor helpt PrivacyPerfect organisaties met een veilige en gebruiksvriendelijke SaaS-oplossing om hun privacy-administratie te voeren conform de eisen van de AVG. De oplossingen van PrivacyPerfect worden wereldwijd door meer dan 2.000 gebruikers ingezet.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter