Nederlandse Digitaliseringsstrategie geactualiseerd

Overzicht van de verschillende acties die het afgelopen jaar in gang zijn gezet op het gebied van digitalisering

De geactualiseerde versie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, Nederland Digitaal, is naar de Tweede Kamer gestuurd. De Nederlandse Digitaliseringsstrategie is onderdeel van een drieluik over digitalisering samen met de Agenda Digitale Overheid, NL DIGIbeter, en de Nederlandse Cyber Security Agenda.

Kansen digitalisering optimaal benutten

De vernieuwde versie beschrijft hoe Nederland op een verantwoorde manier maatschappelijke en economische kansen van digitalisering optimaal kan benutten. Dat kan alleen als het fundament, waaronder privacybescherming, cybersecurity, digitale vaardigheden en eerlijke concurrentie, op orde is.

Behaalde resultaten

Nederland Digitaal geeft een overzicht van de verschillende acties die het afgelopen jaar in gang zijn gezet op het gebied van digitalisering. Zo zijn onder andere proeftuinen opgezet voor ondernemers om te innoveren en experimenteren met digitale technologie en verscheen er een speciale uitgave van de Donald Duck, Donald Duck duikt in de digitale wereld.

Een lesprogramma om kinderen uit groep 6,7 en 8 bewust om te laten gaan met nieuwe  technologie en de rechten en regels die daarbij horen. Verder initieerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Staurtup in Residence programma om de samenwerking tussen overheden en startups mogelijk te maken. Binnen dit programma zijn concrete maatschappelijke vraagstukken uitgezet bij startups.

Prioriteiten

Verder zijn thema’s en acties beschreven die het komende jaar prioriteit hebben: artificiële intelligentie, data benutten voor maatschappelijke opgaven en economische groei, digitale inclusie en vaardigheden, digitale overheid, connectiviteit en digitale weerbaarheid. Op deze thema’s wordt extra inspanning geleverd samen met ondernemers, wetenschap, maatschappelijke organisaties en medeoverheden.

Lees meer over de behaalde resultaten en prioriteiten voor het komende jaar in de Nederlandse Digitaliseringsstratgie 2.0.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter