Leden Xplor Nederland enthousiast over de nieuwe strategie

Gisteren hebben de leden van Xplor Nederland zich tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering positief uitgesproken over de nieuwe strategie. De vergadering werd opgeluisterd door klantenluisteraar Frans Reichardt.

De afgelopen maanden is goed geluisterd naar de leden, die uitgebreid participeerden in de totstandkoming van de nieuwe strategie. Voorzitter en “ledenluisteraar” Wim Ledder presenteerde de uitkomsten aan ca. 30 aanwezige leden.

De nieuwe strategie spitst zich toe op het verbinden van de klantcommunicatieprofessionals, de leden van Xplor Nederland, en focust daarbij op de totale waardeketen van klantcommunicatie. Voor een belangrijk deel moet die strategie tot uiting komen door samenwerking, althans als dat voor Xplor Nederland strategische meerwaarde oplevert, herinrichting van kennisdeling en communicatie met de leden en een nieuw beleid voor de werving van leden en sponsoren. De komende maanden worden daarvoor zes projecten uitgerold.

De eerste resultaten van de nieuwe aanpak zijn al zichtbaar:

  • De leden benoemden bij acclamatie drie nieuwe bestuursleden;
  • De leden werden uitgenodigd zich te melden voor de oprichting van een AIIM-chapter;
  • De nieuwe EDP-coördinator naar Xplor-USA is benoemd.

Tijdens de traditionele Eindejaarsbijeenkomst van Xplor Nederland op 7 december a.s. verwacht het bestuur de eerste belangrijkste resultaten van de zes projecten te kunnen presenteren.

Over Xplor Nederland

De vereniging Xplor Nederland is dé community voor de klantcommunicatie-professional. Zij zoekt, stimuleert, ontwikkelt en deelt hoogwaardige kennis over klantcommunicatie en informatieverwerking. Xplor Nederland acteert op de grenzen van ECM, EIM, MarCom en ICT als bruggenbouwer tussen de klantcommunicatieprofessional en zijn opdrachtgever. De vereniging telt ca. 170 leden en is aangesloten bij Xplor International.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter