Het CAK implementeert nieuw intranet

Uitvoeringsinstantie CAK, belast met onder andere de WMO en de WLZ, heeft een nieuw intranet geïmplementeerd in SharePoint. Er is hierbij gekozen voor een Agile projectaanpak om snel en flexibel de gewenste oplossing te ontwikkelen. SharePoint specialist ETTU heeft dit project uitgevoerd.

De belangrijkste eis voor het nieuwe intranet was een platform dat snel toegankelijk is en hiervoor heeft het CAK het SharePoint-platform gekozen. SharePoint biedt het CAK de mogelijkheid om gemakkelijker samen te werken, met onder andere versiebeheer, planning en documentmanagement. De uitdaging was om in korte tijd veel functionaliteiten te realiseren binnen het intranet. De Agile projectaanpak van ETTU heeft geresulteerd in een volledig en modern intranet dat aan alle wensen en eisen voldoet.

Het intranet vormt binnen het CAK de centrale werkplek voor alle medewerkers. Elke medewerker heeft een persoonlijk profiel waarin de kennisgebieden en verantwoordelijkheden staan aangegeven. Op basis hiervan kan relevante kennis en informatie snel gevonden worden. De interactie binnen het intranet zorgt er ook voor dat medewerkers zich ook daadwerkelijk verbonden voelen.

Miranda Filius, Online Media Specialist van het CAK: ”Om extern goede voorlichting te doen, is het belangrijk ook intern de juiste informatie voorhanden te hebben. Het intranet speelt hier natuurlijk een voorname rol in. Ons oude intranet voldeed echter niet meer aan de eisen van deze tijd, waardoor medewerkers informatie niet konden vinden en het intranet traag was. ETTU heeft binnen tijd en budget een prachtig intranet opgeleverd dat echt gebruikt wordt binnen het CAK.”

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter