Groupware-oplossingen van Microsoft blijven meest gewild

Circa 92 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen maakt gebruik van groupware- of collaboration-oplossingen. Dit percentage is de laatste jaren vrijwel onveranderd. Van de gebruikte oplossingen wordt het grootste deel gevormd door de software van Microsoft. Computer Profile deed onderzoek.

Zo draaien bij circa 82 procent van de locaties een of meerdere versies van Microsoft Exchange Server. Daarnaast gebruikt circa 45 procent een SharePoint-omgeving. Daarmee is Microsoft met grote voorsprong de meest voorkomende leverancier. Een kleine 5 procent gebruikt IBM Notes en IBM Domino en nog eens 5 procent gebruikt Google Apps. Alle andere vendoren komen bij 2 procent of minder van de locaties voor. Naast het gebruik van groupware zijn ook de verschillende vendoren de laatste drie jaar vrijwel ongewijzigd gebleven. Dit en meer blijkt uit analyse van circa 6000 gesprekken die Computer Profile heeft gevoerd met IT-verantwoordelijken van Nederlandse commerciële en publieke bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers.

Exchange-versies

Exchange is de meest voorkomende groupware-toepassing en wordt op ruim acht van de tien locaties ingezet. Eind 2015 is er een nieuwe versie van Exchange op de markt verschenen, Exchange 2016. Deze versie is momenteel nog niet terug te zien op de locaties. De meest voorkomende versie is vooralsnog, het inmiddels ruim zes jaar oude, Exchange 2010 met circa 64 procent. Waar circa een jaar geleden ongeveer 12 procent van alle aangetroffen Exchange-oplossingen een Exchange 2013-variant betrof, is dat nu circa 22 procent van het totaal.

De stijging van Exchange 2013 gaat ten koste van de oudere versies Exchange 2007 en Exchange 2003, dat nu bijna van de markt verdwenen lijkt. In de periode mei 2014-2015 was er een verschuiving in de gebruikte Exchange-versies waarneembaar van circa 10 procent.

SharePoint en de concurrentie

Circa 45 procent van de locaties gebruikt SharePoint, dit percentage is vrijwel gelijk aan een jaar geleden. Ook de andere platformen, van IBM en Google, laten vergelijkbare cijfers zien voor 2015 en 2016. Novell GroupWise, inmiddels onderdeel van het Micro Focus-portfolio, lijkt langzaam van de Nederlandse kaart te verdwijnen.

Open source groupware-varianten komen met name naar voren bij instellingen uit de overheid, gezondheidszorg en onderwijs. Binnen dit publieke domein geeft een kleine 5 procent aan dit te gebruiken. Als er naar de totale markt wordt gekeken, dan is dit circa 2 procent. De open source-groep wordt hoofdzakelijk gevormd door Alfresco, Zarafa en Zimbra.

Opkomst cloud

Groupware-software wordt nog steeds in relatief hoge mate on-premise gebruikt (52%). Het percentage groupware-oplossingen dat op een andere locatie binnen de eigen organisatie draait, (remote) is aan het afnemen. Zowel het gebruik van groupware in een hosted omgeving als groupware uit de cloud, zit daarentegen juist in de lift. Private cloud-oplossingen vallen hierbij onder de noemer hosted.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter