Gefuseerd Waterschap Limburg gaat voor zaakgericht informatiebeheer

De Waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas vormen vanaf 1 januari 2017 samen Waterschap Limburg. In de voorbereiding naar de officiële samenvoeging in 2017 hebben de waterschappen hun visie op informatievoorziening bepaald. Om vanaf de eerste dag digitaal te kunnen werken, gaat men werken met het integrale samenwerkingsplatform SinglePoint-for-All. Dit op SharePoint gebaseerde zaaksysteem van Split~Vision wordt vanaf 2017 ingezet.

Alex Ebberink, projectleider bij Waterschap Limburg, legt uit dat beide waterschappen voor verschillende processen de omslag van taakgericht naar zaakgericht hebben gemaakt. “Op basis van die ervaringen is geconcludeerd dat SharePoint het platform is waarmee we samenwerking in projecten en processen gaan ondersteunen. De ambitie is Waterschap Limburg vanaf de eerste dag volledig van digitaal en zaakgericht informatiebeheer te voorzien. Daarvoor moeten we in korte tijd veel realiseren; voor de gebruikers én de beheerders.”

Dagelijks gebruik

De medewerkers van het Waterschap gaan SinglePoint-for-All dagelijks gebruiken voor onder meer documentmanagement, recordsmanagement, de integratie van projectmanagement en zaakgericht werken, het postproces en centraal metadatabeheer met I-Controler. De e-mailintegratie wordt ingezet voor de directe verbinding van Microsoft Outlook met het platform en door de inzet van een open source PDF tool voldoet men aan de NEN-2082 norm (eisen gesteld aan programmatuur in het kader van archief- en informatiemanagement).

Toekomstvast

“Split~Vision heeft in de afgelopen jaren haar integrale oplossing als een bewezen platform gerealiseerd en sterk doorontwikkeld. Voor het beheer én geautomatiseerd inrichten van de SharePoint-omgeving wordt de eigen ontwikkelde beheertool I-Controler ingezet. Met SinglePoint-for-All hoeft Waterschap Limburg zich niet meer te concentreren op de functionele inrichting maar slechts op de inhoud (bedrijfsvoering) en is de oplossing bovendien toekomstvast”, aldus Bart van Geleuken, accountmanager bij Split~Vision.

Governance

Split~Vision realiseert de visie van het Waterschap op informatievoorziening vanuit Governance en is dus geen implementatiepartij die alleen vanuit SharePoint denkt. Dit leidt tot effectief centraal beheer en efficiënt gebruik van het SharePoint platform. De integrale oplossing voor Waterschap Limburg is daarmee toekomstvast. Zij gaat haar visie daaromtrent duurzaam realiseren ondanks de steeds complexer wordende informatieomgeving.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter