E-factureren oplossing voor verlate betalingen

E-factureren is een van de oplossingen die het Nederlandse bedrijfsleven, en het MKB in het bijzonder, uit de negatieve tendens van de verlate betalingen kan trekken. Uit een recent onderzoek dat jaarlijks door Intrum Justitia wordt gehouden, blijkt namelijk dat (bewust) te laat betaalde facturen een financiële tol van zo’n 7 miljard euro eisen.

Ruim zestig procent van de ondervraagden in het onderzoek geeft aan dat slechte administratieve processen bij hun opdrachtgevers de oorzaak zijn van dit lakse betalingsgedrag.

Verontrustende cijfers, stelt Jörgen Hensgens, Country Manager van Basware in Nederland. “In vergelijking met de rest van Europa hebben we in Nederland hier beduidend meer last van. Het Europese gemiddelde ligt op 46% ten opzichte van 61% in Nederland. Papieren goedkeuringstrajecten en de daaropvolgende factuurafhandeling en -betaling zijn hierbij het spreekwoordelijke zand in de motor. Niet alleen arbeidsintensief maar ook fout- en fraudegevoelig. Daarnaast verdwijnen te accorderen facturen vaak onbedoeld op grote stapels of worden pas weken na het verstrijken van de gestelde betalingsdatum voldaan. Maar dan hebben de meeste leveranciers inmiddels al morrend aan de lijn gehangen.”

Onder druk

Omdat bedrijven bewust facturen laten liggen, wordt economische groei onnodig geremd. Met name het Midden- en Klein Bedrijf, een segment dat in grote mate afhankelijk van een gezonde cashflow, kan hierdoor het kind van de rekening worden. Maar het gaat verder: volgens het onderzoek van Intrum Justitia worden bedrijven onder druk gezet om langere betalingstermijnen te accepteren: maar liefst 40% van de ondervraagden zegt dat dit op hem van toepassing is. In bijna de helft van de gevallen gaat het om een groot bedrijf dat een langere betalingstermijn vraagt een MKB-bedrijf; in 62% van de gevallen vraagt een MK’er dit aan een collega-bedrijf.

Reddende engel

“Wereldwijd worden er jaarlijks 150 miljard facturen verzonden, en dit gebeurt voornamelijk nog op papier”, vervolgt Hensgens. “Op zich vrij verwonderlijk, gezien de sterke opkomst van digitalisering die op heel veel vlakken doorbreekt. Met de komst van ‘The Internet of Things’ is het al mogelijk met je tablet je ijskast aan te sturen of met je smartphone de verwarming hoger te zetten.

E-invoicing staat aan de vooravond van een belangrijk omslagpunt: zo geven Europese overheden het goede voorbeeld en in 2017 e-facturen als ‘standaard’ invoeren. Papieren facturen worden vanaf dan simpelweg niet meer in behandeling genomen. E-facturen zou op deze manier de reddende engel van onze nationale economie, en in het bijzonder van het MKB, kunnen worden.”

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter