Dienst Justitiële Instellingen bouwt nieuw informatiesysteem

Unisys is door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na een Europese Aanbesteding aangewezen voor de realisatie van een nieuw basisprocessensysteem bij de gevangenissen. Het nieuwe systeem wordt eind 2016 opgeleverd en vanaf 2017 uitgerold.

De looptijd van het contract is tien jaar, met een optie tot verlenging voor nog eens tien jaar. Unisys zal het volledige gevangenismanagement voor de DJI verzorgen en daarvoor gebruik maken van het Unisys Law Enforcement Application Framework (U-LEAF).

Na livegang van het systeem zullen alle gevangenissen één integraal en actueel beeld van de justitiabelen voor de gehele organisatie en keten hebben. Dit zorgt tevens voor betere samenwerking met partijen als zorgverleners, advocaten en de politie. Het systeem zorgt daarnaast voor een effectievere afhandeling van routinetaken, zoals het invoeren van nieuwe justitiabelen, het toewijzen van cellen, overplaatsingen en bezoek- en verlofaanvragen.

Samenwerking in de keten

Mw. A.L.C. Roelofs, Plaatsvervangend Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen, geeft aan dat de eenvoud van U-LEAF veel mogelijkheden biedt om het werk in alle Nederlandse gevangenissen te verbeteren. Tevens ziet zij kans om “onze samenwerking met ketenpartners, zoals Politie, Openbaar Ministerie, CJIB, etc. te ondersteunen. Ik verwacht dat we veel profijt van de oplossing zullen hebben; het biedt DJI en de medewerkers in de gevangenissen in het bijzonder meer flexibiliteit als gevolg van minder (technische) handelingen. Dat komt onze uitvoering van de wettelijk taak ten goede.”

Biometrie

Met het nieuwe contract bouwt Unisys verder aan de opgedane expertise in de justitiële sector. Al eerder werkte Unisys samen met DJI. In 2014 implementeerde Unisys LEIDA (Library of Electronic ID Artifacts) ter ondersteuning van de Basisvoorziening Biometrie voor de DJI. Deze oplossing gebruikt biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, om de identiteit van arrestanten vast te stellen.

Zaakgericht

U-LEAF past in de strategie van overheidsinstellingen voor een transparante en integrale samenwerking tussen sectoren en instellingen binnen de overheid. U-LEAF’s modulaire technologie zorgt voor een snelle uitrol, integratie en hergebruik van internationale hulpmiddelen ten dienste van de rechtshandhaving. De diensten zijn eenvoudig aan te passen aan versnipperde rechtssystemen, beleid, gebruiken en processen om het delen van informatie, zaakmanagement, het invullen van de digitale overheid en andere rechtshandhavingsactiviteiten effectiever en efficiënter te maken.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter