Corporate reporting vereist mondiale samenwerking en harmonisatie voor stap naar digitale transformatie

Het rapport is geschreven in samenwerking met medewerkers van Workiva.

IMA (Institute of Management Accountants) pleit in een nieuw rapport voor een datarevolutie om nieuwe stappen te zetten in bedrijfsrapportages, toezicht, accountantscontroles en monitoringsystemen. Het rapport is geschreven in samenwerking met medewerkers van Workiva, leverancier van cloudoplossingen op het gebied van connected reporting en compliance.

Toenemende complexiteit en fragmentatie van regelgeving dwingt bedrijven tot steeds zwaardere compliance-inspanningen en maakt het voor investeerders en andere gebruikers van corporate reporting moeilijker om nuttige informatie te verzamelen. De huidige wereldwijde pandemie, die vraagt om soepele toegang tot hoogwaardige data van verspreide locaties, maakt een oplossing des te belangrijker.

“The Digital Transformation of Compliance and Business Reporting in the Fourth Industrial Revolution: From Fragmentation to Connected Reporting” moedigt standaardopstellers, bedrijven, beleidsmakers en andere betrokken partijen aan een datarevolutie te ontketenen door het ontsluiten van gegevens die momenteel zijn vastgelegd in veelal lastig toegankelijke rapporten en omgevingen.

Het rapport schetst een aantal stappen om compliance- en verslagleggingsprocessen volledig te digitaliseren:

  • Zet een taskforce van stakeholders op voor de digitale transformatie van verslagleggingsregels.
  • Zorg dat standaardopstellers, frameworkontwikkelaars en best practices zich committeren aan een repository als autoriteit van digitale taxonomieën voor sector-specifieke kenniscentra op het gebied van verslaglegging en compliance.
  • Ontwikkel een high-level oplossingsblauwdruk voor implementatie van een mondiaal digitaal framework binnen producten. Gebruik high-level begrip van het regelgevende ecosysteem en de reikwijdte daarvan om een inschatting te kunnen maken van het belang van digitale-transformatieprogramma’s voor zowel beleidsmakers als regelgevende autoriteiten.
  • Zorg dat softwareleveranciers en dienstverleners een prototype-implementatie ontwikkelen voor het testen van inventarisatie en overlegging van verslagleggingseisen.

“De behoefte aan nieuwe standaarden en geïntegreerde verslaglegging wordt steeds duidelijker,” zegt Alain Mulder, Senior Director, Europe Operations van IMA. “Bedrijven sturen niet meer alleen op financiële informatie. We gaan van een money driven naar een purpose driven manier van werken. Dit rapport belicht de stappen die we moeten zetten om de datarevolutie in gang te zetten.”

“Met een universele, gemeenschappelijke benadering van uitwisseling en hergebruik van gereguleerde data kunnen we compliancekosten en ook risico’s aanzienlijk verlagen,” zegt Liv A. Watson, Senior Director Strategic Customer Initiatives van Workiva. “De technologie is er. Het is nu zaak dat alle partijen zich committeren aan een gezamenlijke oplossing.”

Lees het volledige rapport hier.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter