Business Activity Monitoring: werk voor de IT-manager en de informatiemanager

IT-monitoring als bindmiddel tussen Business en IT

IT en business leken lang onverenigbaar. Vertegenwoordigers uit beide sectoren spraken niet dezelfde taal. Inmiddels zitten alle organisaties middenin de digitale transformatie; achter elke bedrijfsactiviteit staat een IT gerelateerde dienst. IT-monitoring, voorheen het dashboard van de IT-specialisten, levert nu de data waardoor vertegenwoordigers uit de business en de IT kunnen communiceren over hun gemeenschappelijke belang.

Menselijk handelen elimineren

Twintig jaar geleden zagen IT-afdelingen zich gedwongen een belangrijk deel van hun taken te automatiseren om de voorhanden hardware en softwarevoorzieningen efficiënter te benutten. Het bewaken van de IT-bronnen en de IT-prestaties werd een aparte discipline, aangeduid als IT-monitoring.

In eerste instantie lag de focus op het bewaken van de infrastructurele componenten van de informatievoorziening, dus netwerkverbindingen, opslagcapaciteit, processoractiviteiten en de beschikbaarheid van randapparatuur, zoals bijvoorbeeld printers. Het ITIL-model (Information Technology Infrastructure Library) vormde het uitgangspunt voor het op industriële schaal inrichten en bewaken van IT-functies.

IT-monitoring werd voor een IT-afdeling hetzelfde als de meet- en regeltechniek in de procesindustrie. Ook in die tak van sport is door automatisering het aantal operators in de loop der jaren enorm teruggelopen. Daar waar mogelijk is het menselijk handelen vervangen door software.

Kennis gevat in software

Door toevoeging van innoverende softwareconcepten met correlerende en voorspellende eigenschappen, bouwen de specialisten binnen de IT-monitoring discipline veel kennis op. Die laat zich eveneens in software vatten. Dankzij dergelijke expertsystemen en een ontzagwekkende verzameling aan operationele monitoringdata zijn 95 % van de incidenten binnen het IT-domein te voorspellen en met preventieve maatregelen te voorkomen.

Het goed functioneren van IT is binnen een organisatie geen doel op zich, maar het helpt wel bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Voor een succesvolle transitie naar een digitale organisatievorm is het goed functioneren van IT zelfs doorslaggevend. IT en de business zijn anders dan vroeger nadrukkelijk tot elkaar veroordeeld. De reikwijdte van IT-monitoring gaat nu ook veel verder dan de hardware- en softwarecomponenten binnen de IT-infrastructuur. Business Activity Monitoring, afgekort BAM, vormt inmiddels een cruciaal onderdeel binnen het takenpakket van veel IT-afdelingen.

Big Brother is watching

De business georiënteerde insteek plaatst IT-monitoring op een hoger niveau. Niet langer vormt IT-monitoring de vraagbaken voor uitsluitend interne medewerkers; de discipline is tevens de service desk voor iedereen die via een (web)portaal zich wendt tot een dienst van een bedrijf of een openbare instantie.

Deze bedrijfsactiviteit gerichte monitoring functie komt bovenop de bestaande infrastructurele bewakingstaak. Clouddiensten vormen in deze een extensie van de IT-infrastructuur. IT en business zitten nu in hetzelfde schuitje. Gezamenlijk moeten zij zich ontfermen over de werking van de applicaties en de daarmee verbonden webservices. De online winkelende klant vertoont zich maar één keer in de cybershop. Bij een slechte ervaring loopt hij of zij onmiddellijk weg en keert nooit meer terug.

Met het voorspellende en reactieve vermogen van data gedreven IT-monotoring zijn klanten te behouden. ’Big Brother is watching’, maar dan wel in het voordeel van iedereen binnen de waardeketen van fabrikant/leverancier tot aan de eindafnemer/consument.

Auteur: Romain Le Merlus, CEO Centreon, open source software pionier uit Frankrijk

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter