API’s: de volgende stap binnen EIM

API's vormen een superkrachtig kanaal bij om waarde te creëren uit informatie

Frank Arts is ervan overtuigd dat bedrijven meer waarde kunnen creëren met de content die zij in huis hebben. De ceo van Enable-U sprak dinsdag 7 februari op het eigen API Strategy Conference over de mogelijkheden die API’s bieden aan bedrijven. ‘Daarmee komt er een superkrachtig kanaal bij om waarde te creëren uit informatie.’

Arts begint ons gesprek met een fictief voorbeeld van wat mogelijk kan zijn met de juiste API’s. ‘Ik heb een auto die is verbonden met internet en Google Maps heeft. De auto weet kan dus de exacte locatie bepalen. Mijn auto zou via een API van de RDW kunnen opvragen van wie de auto is, en via een API van de gemeente waar ik een parkeervergunning heb. Op deze manier kan de auto dus bepalen waar deze gratis mag staan. Als de auto ook weet dat ik een abonnement heb met Park-line, kan ie bij een andere parkeerplaats zelf afrekenen.’

Een API is dus de verbinding tussen verschillende applicaties, een volgende stap in de digitalisering van de samenleving – die bovendien nauw samenhangt met de opkomst van het Internet of Things. De digitalisering begon voor de meeste bedrijven met het online beschikbaar stellen van wat ze te koop hebben; een digitale etalage. Een API maakt het mogelijk dat verschillende systemen, backoffices en applicaties van bedrijven met elkaar gaan samenwerken. Arts: ‘Daarom is het belangrijk dat de functie van de API scherp en goed gedocumenteerd is, dat het dus een gebruiksvriendelijke API is. En bovendien dat de API veilig is.’

Arts pleit natuurlijk ook voor eigen parochie. Zijn bedrijf Enable-U ondersteunt bedrijven en organisaties bij het delen van informatie door middel van API’s: ‘Elke organisatie die beter aan de slag wil met API’s, of daar überhaupt mee wil beginnen, willen wij helpen.’ Het levert bedrijven en organisaties meer waarde op, stelt hij. ‘Stel, je hebt een fantastisch idee, dat je voor jezelf houdt. De waarde daarvan is dan beperkt. Als iedereen het idee kan gebruiken, wordt dat idee veel waardevoller. Een API is de ontsluiting van die potentie.’

Oude manier van denken

Daarmee raakt de ontwikkeling van API’s volgens Arts aan EIM. ‘Zeker bij de overheid vindt de stroom van informatie nog veelal plaats via documenten. Dat is toch een oude manier van denken. Ik geloof meer in informatie en diensten dáár beschikbaar maken waar het relevant is; in real time en in de vorm waarin het gebruikt kan worden. En dat is meestal niet een pdf of gedrukt object.’

Arts: ‘Door te blijven denken in documenten, maakt men de informatie niet bruikbaar voor het Internet of Things of voor apps. Daardoor missen bedrijven en organisaties de aansluiting bij de beleving die de klant wil hebben. Die is niet geïnteresseerd in documenten, maar in functies.’

Omslag naar uitwisseling

De omslag in denken naar de gewenste klantbeleving staat nog in de kinderschoenen, stelt Arts. Het is nu eenmaal niet eenvoudig om af te stappen van oude gewoonten. Bovendien dragen veel organisaties een verantwoordelijkheid voor de data die zij bezitten – denk alleen maar aan medische dossiers – en die data is middels documenten eenvoudiger te beveiligen.

Toch begint het beeld te kantelen. Burgers krijgen op meer gebieden de poortwachtersfunctie; zij mogen dus bepalen wie op welke manier met hun data mag omgaan. Denk aan opnieuw medische dossiers, of de ontwikkeling die onlangs in het nieuws was waarbij bedrijven zelfstandig afschrijvingen mogen doen van bankrekeningen, mits de rekeninghouder toestemming heeft gegeven.

Ook bedrijven en organisaties gaan hierin mee, zegt Arts. ‘Het besef dat er een enorme versnelling komt in de digitale revolutie begint nu door te dringen. Dat dingen met elkaar kunnen praten, dat informatie overal op popt en dingen daarvan gebruik kunnen maken, begint nu te ontluiken. En de API is het cement ertussen. Er komt een superkrachtig kanaal bij om waarde te creëren uit informatie, die je niet opgesloten moet laten zitten in een vastomlijnde documentstructuur.’

Door Mark van de Heijden, redacteur VIP

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter