Ambtenaar werkt liever thuis

Blijkt uit een enquête van Ambtenarensalaris.nl onder 35.963 ambtenaren.

Waar ambtenaren tot een paar maanden geleden niet of nauwelijks thuiswerkten, is dat beeld inmiddels, onder invloed van de coronacrisis, volledig gekeerd. En dat bevalt de gemiddelde ambtenaar prima, blijkt uit een enquête van Ambtenarensalaris.nl onder 35.963 ambtenaren.

Voor de coronatijd werkte 8 op de 10 ambtenaren nooit tot hooguit 20 procent thuis. Nu, tijdens de coronatijd, werkt het overgrote deel naar grote tevredenheid volledig (41,6 procent) of minstens 80 procent (19,5 procent) thuis. Ruim 7 op de 10 ambtenaren ervaart het thuiswerken als prettig tot zeer prettig.

Meer werk in dezelfde tijd

Meer werk kunnen doen in dezelfde tijd (49,1 procent), werktijden beter kunnen indelen (48,9 procent), beter kunnen focussen op het werk (43,9 procent) en werk en privé beter op elkaar kunnen afstemmen (40 procent), ziet men als de grote voordelen van thuiswerken.

Gemis aan persoonlijk contact

Tegelijkertijd wordt het gemis aan persoonlijk contact met collega’s door 80 procent als belangrijkste nadeel ervaren. Dat werk en privé door elkaar heen lopen (28 procent), men te veel werkt (27,2 procent) en het werk minder goed los kan laten (24,4) wordt als minder hinderlijk ervaren. Slechts 11,2 procent geeft aan thuis te veel afgeleid te worden.

Meer thuiswerken na corona

Nu thuiswerken meer ingeburgerd is, verwacht tweederde van de ambtenaren na de coronatijd meer thuis te gaan werken dan voor die tijd. Iets minder dan een kwart (22,9 procent) verwacht evenveel thuis te gaan werken als voor de coronatijd. Slechts een klein deel (11,3 procent) verwacht minder thuis te gaan werken dan tot een paar maanden geleden.

Meer tijd voor gezin

Als positieve effecten van de coronatijd op werk, werk-privébalans en welzijn, ziet men dat er meer tijd is voor het gezin en ervaart men meer rust. Dat een andere manier van werken ook mogelijk is en thuiswerken nu juist wordt gestimuleerd, wordt ook als positief gezien. Daarnaast is het wegwerken van achterstallig werk, zowel op het werk als thuis, een positieve bijwerking van de huidige tijd.

Het gemis aan sociale contacten, zakelijk en privé, wordt als belangrijkste negatief effect gezien. Voor sommigen werkt dat eenzaamheid in de hand.

Nieuwe inzichten

Tot slot merkt men op dat de coronatijd een leerzame periode is die nieuwe inzichten heeft gegeven en om een evaluatie vraagt. Noodgedwongen heeft het nieuwe werken een versnelde intrede gedaan, wat een positief effect heeft op het efficiënt functioneren van de maatschappij, gunstig is voor het milieu en over het algemeen minder stress geeft.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter