Aantal consumenten en bedrijven dat geen back-up maakt blijft hoog

De juiste balans vinden tussen dataopslageisen, kosten en het up-to-date houden van de back-up is cruciaal

Ontrack kondigt vandaag zijn jaarlijkse back-uponderzoek aan. Uit het onderzoek, dat is gehouden onder 350 klanten, blijkt dat veel mensen nog steeds geen back-up maken. Maar liefst één derde van de deelnemers gaf aan dat ze geen back-up hadden op het moment dat data verloren gingen.

Te weinig mensen maken back-ups

Vergeleken met de vorige onderzoeken van Ontrack blijft het aantal mensen dat geen back-ups maakt hoog, al wordt het aantal de laatste jaren wel iets minder. In 2013 lag het aandeel van de deelnemers dat geen back-up had op het moment dat gegevens verloren gingen op 37%, in 2015 was dit 39% en vorig jaar was dit aantal gekrompen tot 33%. Als voornaamste reden voor het niet hebben van een back-up wordt aangevoerd dat men geen tijd had te zoeken naar een geschikte back-upoplossing en die dan ook te beheren. 58% van de deelnemers maakte wel gebruik van back-ups waarvan 23% dagelijks, 20% wekelijks, 12% maandelijks en slechts 3% deed dit één keer per jaar. Betreft het soort back-up is een volledige back-up de favoriet: 42% van de wereldwijde gebruikers gebruikt deze variant, gevolgd door de incrementele back-up met 25% en de differentiële back-up met ongeveer 15%.

Ernstig dataverlies

Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen is er vaak nog sprake van ernstig dataverlies: van de deelnemers die in 2017 dataverlies leden was slechts 43% in staat om 75-100 % van de data met behulp van een back-up te herstellen. 11% kon slechts 40-75% van zijn bestanden terughalen. De overige ondervraagden verloren het merendeel van hun data of zelfs al hun data. In 2016 waren de resultaten als volgt: 66% kon 75-100% van zijn bestanden terughalen en 11% kon 40-75% van zijn data redden. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat slechts 27% zijn back-up wekelijks test, terwijl 32% dit slechts één keer per maand doet. De overige deelnemers testen hun back-up slechts één keer per jaar of nooit. In 2016 testte slechts 24% zijn back-up elke week, 34% minstens één keer per maand, 13% ieder jaar en bijna 24% helemaal nooit.

“Bij dataverlies is het belangrijk dat de periode tussen de laatste back-up en het tijdstip van het incident zo kort mogelijk is. De juiste balans vinden tussen dataopslageisen, kosten en het up-to-date houden van de back-up is daarom cruciaal,” aldus Jaap-Jan Visser, Country Manager van Ontrack Nederland. “Het is niet genoeg één keer een back-upsysteem te installeren en erop te vertrouwen dat alles voor 100% blijft werken. Integendeel, je moet de werking van de back-ups en het back-upsysteem blijven controleren, eventuele fouten kunnen herkennen en deze ook kunnen corrigeren. Daarnaast zouden bedrijven ook meer moeten doen om hun medewerkers voor te lichten over de waarde van hun data. De gratis online cursus van de Ontrack Data Academy kan organisaties handvaten bieden om het kennisniveau over data binnen organisaties te verbeteren.”

Over Ontrack

Ontrack biedt technologische oplossingen om bedrijven, juridische instanties, overheidsinstellingen en consumenten te helpen met het kosteneffectief en efficiënt beheren, herstellen, zoeken, (her)produceren en presenteren van data. Bovendien helpt Ontrack klanten bij het extraheren van e-mails en het beheren en vernietigen van gegevens.

Anderen lazen ook

Laat een bericht achter