Categorie

Blogs en columns

Expters geven hun visies op EIM in brede zin des woords. Bijdragen zijn welkom op redactie@vipdoc.nl

4 trends voor 2017

Digitale transformatie in 2017: het jaar van customer experience en veranderingen in de traditionele functies. In het afgelopen jaar zijn organisaties hard aan de slag gegaan met het implementeren van…

Hoe zet je archiefbeheer weer op de kaart

Als Documentair Informatie Voorziening (DIV) medewerker zit u in een interessant en dynamisch spannigsveld. Enerzijds heeft u te maken met krimpende budgetten en veranderende processen en anderzijds…

Lean besturen: ook voor de overheid

Bij de term Lean denken we aan het zo ‘mager’ mogelijk maken van belangrijke (bedrijfs)processen. Overbodige handelingen of tussenstappen die het proces vertragen mogen niet meer bestaan. Het doel is…

Waar ligt de toegevoegde waarde van een overheid?

Waarde creëren voor je klanten of achterban is cruciaal voor elke onderneming of organisatie. Maar hoe zit dat met een overheidsorganisatie? Wat is eigenlijk die toegevoegde waarde van de overheid? De…